Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan åskmoln suga upp "jordnära" utsläpp till hög höjd

Hej,
Man pratar ju om flygets höghöjdseffekt, dvs den extra effekt utsläpp får på hög höjd. Även vulkaner och sandstormar bidrar enligt forskare till dessa effekter. 
Min fråga är: Suger åskmoln (som ju kan nå över än 10.000 m) upp "jordnära" utsläpp i atmosfären som sen skapar höghöjdseffekter? Och likaså transporterar åskmoln, genom nederbörd, utsläpp från höghöjd tillbaka till jorden? Dvs avlastar de till del atmosfären från utsläpp? I vilken utsträckning flyttas i så fall utsläpp från jorden till atmosfären och tillbaka igen via åskmoln?
Finns det studier på detta?
Tacksam för svar.
Hälsningar 
David

Kommentarer

 • Det finns inget enkelt svar på de frågor som du ställer. Vilken påverkan ett utsläpp får beror av vilket ämne det rör sig om, hur stort utsläppet är, var och när det sker och säkerligen än fler faktorer än så.

  Det har gjorts studier kring naturliga och antropogena (mänskliga) utsläpp och dess klimat och hälsoeffekter under lång tid. Nya resultat tillkommer ständigt. Det ges kurser i ämnet hur växelverkan sker mellan den lägre och den övre atmosfären se tex http://www.sparc-climate.org/meetings/Training_school_on_stratosphere_troposphere_interactions_Sep2017/

  Några kommentarer till åskmolnens (bymoln) betydelse. Flera luftföroreningar är vattenlösliga och påverkas därför av nederbördsprocesser i atmosfären. Något förenklat kan vi säga att de tvättas ur atmosfären vid nederbörd. Här bidrar nederbörd via åskmoln liksom även frontmoln.

  En annan effekt som du är inne på är att bymolnen har stor vertikal utbredning och innehåller kraftiga vertikala luftströmmar detta bidrar till att föra upp marknära luft till högre höjder. Åskmolnen på våra breddgrader är inte så talrika så ser vi över året är deras betydelse här inte så stor i jämförelse med de mer kraftfulla och talrikare bymolnen på låga breddgrader.

  Åskmolnen i tropikerna är mycket intressanta då de kraftfullt bidrar till att föra upp tropsfärsluft till stratosfären.

  Eftersom luft inte ansamlas på hög höjd då bymolnen är aktiva måste det ske en motsatt strömning nedåt, men denna är inte koncentrerad till små områden utan består i att luften över stora områden sakta sjunker. Exempelvis den luft som kraftigt hävs i den så kallade tropiska konvergenszonen kompenseras av den sjunkande luften över jordens subtropiska områden.    se tex https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hastbredderna-passadvindarna-och-vadret-i-tropikerna-1.5459

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.