Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Inversion

Vore bra med inversionsvarning.  Har förstått att många inte vet vad inversion är.
Hur vet jag om det är inversion eller risk för inversion där jag bor? Tänker främst på vedeldning.

Kommentarer

 • Hej! Bra idé jag har framfört det till vår prognosenhet.

  Inversioner kan uppstå året runt, men det är de som bildas under vintern som ibland kan bestå under flera dygn och då göra att luftkvaliteten försämras.

  Mått som du kan använda för att göra en egen prognos är högtryck och svaga vindar i kombination med riktigt låga temperaturer.
  Weine
 • Jag tror inversioner kan göra att trafikbuller hörs längre och jag skulle vilja ha en prognos för när det uppkommer eller om jag själv skulle kunna räkna ut när inversion uppkommer som påverkar hur långt trafikbuller når med utgångspunkt från smhi:s väderprognoser.

  Trafikbullret från E18 vid Hjälstaviken (Enköping) var påfallande 180414. Det var svag vind, men riktigt låga temperaturer var det inte, så metoden att prediktera inversion som du föreslår ovan verkar inte ha stämt. Finns det fler faktorer att ta hänsyn till?
  Ulf Elman
 • Hej!

  De meteorologer som arbetat med ljudutbredning i Sverige har varit knutna till Uppsala universitet (tex Conny Larsson). Jag hittade ett examensarbete som kan ge dig en snabb väg in i ämnet. Om du vill vidare se referenslistan i detta arbete
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:220693/FULLTEXT01.pdf

  Där nämns även en modell som ligger till grund för ljudutbredningsbedömningar. Den finner du här.
  http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1190134/FULLTEXT01.pdf

  Med vänlig hälsning
  Weine
 • Så både höjdberoende temperatur- och vindgradienter påverkar. Då blir det svårare att göra några prediktioner och bara information om inversion räcker inte.
  Ulf Elman
 • Ljudutbredning är som du sett av publikationerna en komplex historia. I Uppsala har forskarna ofta mätt utanför staden på olika avstånd utmed E4 precis som du kan se i examensarbetet. Jag tror att det finns två anledningar till detta dels är Uppsalaslätten platt (man slipper därmed komplex terräng) och dessutom har institutionen en mängd olika mätningar vid Marsta som kan användas. Om du vill gå vidare kan du ju försöka kontakta Conny Larsson. Jag kollade på universitetets hemsida och han verkar fortfarande vara aktiv.
  Med vänlig hälsning,
  Weine

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.