Till senaste kommentaren

Hur definieras regn och sannolikhet för regn?

Enligt SMHIs väderapp skulle inget regn falla idag 9 juni över Grimsta vid östra Mälaren (tillhör stadsdelen Vällingby i Stockholm). Verkligheten var ett rejält skyfall kl 12 - 14. Prognosen från The Weather Channel (weather,com) sade skurar varje timme under hela eftermiddagen - kvällen med en sannolikhet varierande mellan 90% och 60%. The Weather Channel brukar vara snabba med att uppdatera sin prognos om den inte stämmer med verkligheten (Men man kan ju undra om det då fortfarande är en prognos!).
Fråga 1: Varför har SMHI och The Weather Channel nästa alltid olika/motsägande prognoser? (Någon av dem stämmer för det mesta men inte alltid.)
Fråga 2: Har SMHI någon undre gräns för vad som ska räknas som regn i prognoserna?
Fråga 3: Vad menas med sannolikhet för regn? Betyder t.ex. 50% sannolikhet under en viss timme att det ska regna halva timmen? Eller att det är 50% sannolikhet att det kommer något regnstänk överhuvudtaget den timmen? Eller att det är 50% sannolikhet att det ska regna minst den vattenmängd som anges i prognosen?
Fint om ni kan reda ut begreppen, tack på förhand!
Per Vallander Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Per,

  Tack för dina frågor.

  Ortsprognoser är automatgenererade från den modellkörning som används och kommer direkt från en databas. För en given latitud/longitud tolkar körningen hur vädret teoretiskt bör komma att se ut just där och just då. Grunden till ortsprognoserna är SMHI:s prognosdatabas, där det finns prognosvärden i ett rutnät av punkter. Som användare av ortsprognoser är det bra att känna till att data hämtas från EN punkt i prognosdatabasens rutnät. Vilket innebär att de andra punkterna i prognosdatabasens rutnät kan ha en annan prognos.
  Här kan man läsa mer om detta: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ortsprognoser-del-i-helheten-1.29871

  Det är t.ex. extremt svårt att prognostisera exakt vart regnskurar ska hamna. När man kollar i tex appen och på en ortsprognos så får man ju enbart vädret just för den punkten. Den säger inget om hur det ser ut runt omkring. Lite som att titta på fotboll genom ett sugrör. Därför bör man alltid komplettera med meteorologens kommentarer och aktuella radarbilder.

  När det kommer till skillnader mellan oss och The Weather Channel, så kan olika institut kan välja in olika varianter av modellkörningar, därför kan det skilja sig en hel del, särskilt när man kommer ett stycke framåt i tiden. Även mycket små variationer i behandling av indata kan ge stora skillnader i utdata.

  Syftet med att ha en osäkerhetsbeskrivning som ”osäker, ganska säker och säker” är att ge en fingervisning om hur mycket man kan lita på det förstahandsalternativ som visas i översiktsprognosen, eller om man bör fälla ut tidssteget för att få mer information och hårda siffervärden.

  Grovt kan man säga att när prognossäkerheten ligger mellan 0-33 % är prognosen osäker, om den ligger mellan 33-63 är den ganska säker och när det ligger över det är prognosen säker. För de personer som har ett djupare intresse finns det möjlighet att gå in och specifikt titta på vilka procentsatser de olika väderalternativen ger.

  När SMHI beräknar hur osäker en prognos är utgår man från ett ensembelmaterial som visar flera möjliga prognosutfall för samma ort och tidpunkt. Förenklad beskrivning: För alla prognosutfall beräknas en symbol som sedan grupperas efter olika väderklasser (man skiljer t.ex. mellan symboler som har regn, sol, mycket moln, dimma, snöfall etc.) Om det är liknande symboler för alla prognosutfall för tidpunkten blir prognosen säker, t.ex. alla symboler visar sol eller sol med bara lite moln. Om det blir vitt skilt väder i grupperingarna bli prognosen osäker. Om man har grupperingar av väder som visar snarlikt väder t.ex. en gruppering med endast klart väder och en med halvklart väder blir prognosen ganska säker. Allt detta beräknas i olika algoritmer och osäkerheten presenteras i text för att göra informationen lättillgänglig och lättolkad för de som tittar snabbt på vädret. Här har meteorologer varit med och tagit fram definitionerna för vad som anses vara säkert, ganska säkert, respektive osäkert.

  Vänliga hälsningar,
  Sofie Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.