Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Havsnivå och isbjörnar för 1000 år sedan

Hej jag har läst hos er att temperaturen globalt var betydligt högre för 1000 till 8000 år sedan. Hur hög var den jämfört med idag? Hur var havsnivån då? Var tog isbjörnarna vägen då om isen försvann? Varför smälte inte tundran med åtföljande frisättning av växthusgaser osv?
Claude Marcus Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Claude,

  Studien du nämner har publicerats i Science i 2013 <https://science.sciencemag.org/content/339/6124/1198>. Enligt författarnas beräkningar var globaltemperaturen under tidiga Holocenen (9,500-5,500 BP "before present", dvs. innan 1950) ~0.5 grad C varmare än referensperioden 1961-1990. Pga. den s.k. "polar amplification" mekanism kan temperaturändringen varit upp till 2 gånger högre i Arktis. Den kan ha haft starka konsekvenser för havsisen, och därmed isbjörnarnas livsförhållande; jag har dock inte kunnat hitta detaljerade informationer ang. den punkten.

  Det är dock värt att notera att sådana starka temperaturvariationer pga. naturliga klimatvariabiliteten under Holocenen är mindre än den klimatförändringen vi observerar nuförtiden: enligt IPCC:n specialrapport var globala medeltemperaturen under åren 2006-2015 0.87 grad C över 1850-1900 perioden, och fortsätter öka med 0.2 grad / 10 år. Risken att permafrost släpper ut metan och förstärker uppvärmningen (cf. tipping point problematiken) är alltså betydligt högre nu än för 7,500 år sen, med allvarliga konsekvenser för höjning av havsnivå, minskning av havsis och därmed en sannolik utrotning av isbjörnar i en snart framtid (från en geologisk tidsperspektiv).

  Med vänliga hälsningar, Christophe
  Christophe Klimatolog
 • Hej igen
  Nedanstående diagram visar havsnivå Karlshamn sedan 1886. Var hittar vi trenden med snabbt stigande havsnivåer?
  Det borde ha börjat öka åtminstone från 1980 när klimatlarmen började.
  Med vänlig hälsning
  Bengt Alme

  Bengt Alme
 • Hej Bengt,

  Tack för din fråga. För att kunna besvara den borde man beräkna ett löpande medel (e.g. med 10- eller 30-år fönster) för att filtrera bort naturliga variabilitet och se hur långsiktiga trenden ändrat sig. Har källan till datat bekräftat att den är homogeniserad? Ibland kan ändring på instrument / stationsplats medföra att mätserien är heterogen, vilket försvårar beräkning av trend.
  Till sist hänvisar jag till ytterligare en faktor: isostatisk landhöjning (cf. Kunskapsbakens artickel https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/vattenstand-och-klimat/landhojning-och-havsvatttenstand-1.3437) Den effektiva havsnivåhöjningen vid stora delar av Sverige kust är mindre än den globala, därför att den delvis kompenseras av markens höjning (som et fortsatt återhämtning för vikten av istäcket som fanns för 20.000 år sen).

  Är du intresserad av framtida vattenstånd kan du även kolla på:
  https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493

  Med vänlig hälsning, Christophe
  Christophe Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.