Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var hittar jag uppdaterade kartskikt över svenska vattendrag?

Jag har en fråga angående SMHIs skikt över vattendrag "rinnsträckor nätverksbildande". Detta skikt visar ofta inte de allra minsta vattendragen. Dock överlappar detta kartskikt till viss del med LM fastighetskartan hydrografis skikt som anger förekomsten av mindre vattendrag (bäckar/diken), då vissa vattendragssträckor anges i båda skikten.

Jag undrar om det finns några kriterier (t.ex. bredd) för de vattendrag som tagits med i skiktet över svenska vattendrag "rinnsträckor nätverksbildande" och vilka som tagits med i fastighetskartans skikt över bäckar?

Sedan har jag en annan fråga angående en ett uppdaterat kartskikt med nätverksbildande rinnsträckor där mittlinjen justerats. Som det är nu stämmer ofta inte den utritade sträckan överrens med verkligheten. Ett sådant uppdaterat skikt finns, men var får man tag på det?

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.