Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Beräkning av vattenflöde med hjälp av vattenbalans

Hej
Jag studerar med intresse er nya tjänst för vattenbalans. En av funderingarna är om jag kan beräkna medelvattenflödet (3 mån) genom att multiplicera nettoutflöde med avrinningsområdets areal. Om detta går kan jag då lägga ihop tillskottet från flera avrinningsområden som tillhör samma å. En annan fråga är hur beräknas fördröjningen från nederbörd till nettoutföde. I och med att SMHI har en mätstation för aktuell å (Ålbergaån) borde det vara möjligt att utvärdera frågan närmare.

Mvh
Gustaf Hellström
Gustaf Hellström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Gustaf!
  Kul att du är intresserad av vattenbalansen! Visst hänger nettoutflödet ihop med vattenföringen men inte på ett enkelt sätt eftersom den beräknas lokalt genom att ta utflödet minus inflödet. Men jag kan glädja dig att vi redan beräknar och presenterar vattenföringen på webben i tjänsten Hydrologiskt nuläge för exakt samma områden som du ser i tjänsten Vattenbalans. Där har du dessutom även en 10-dygnsprognos. Om du vill ladda ner historiska flödesdata för ett område finns även en tjänst för detta: http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/.

  Beklagar att det kan vara svårt att hitta dessa webbsidor men en bra länk att spara för dig som är vattenintresserad är SMHI Vattenwebb där de flesta av SMHIs vattentjänster finns samlade. Hör av dig igen om det är något du undrar över!
  Niclas Hydrologi
 • Hej igen
  Min tanke var just att det borde gå att lägga ihop avrinningsområden som ligger efter varandra i ett flöde. Om vi tar Ålbergaån (se bilder) som exempel ligger Fläten längst upp. Därefter kommer bl.a. Virlången. Utflödet från Virlången borde därför vara summan av nettoutflödet från  Virlången + nettoutflödet från ovanliggande avrinningsområden (tex Fläten). Eller tänker jag fel.
  En annan sak vi noterat är Fläten fram till nyss inte stigit något trotts mycke regn i augusti. Utflödet är i praktiken noll då utflödet är stängt. Beror detta på att rengnet går ner som grundvatten då nivån innan regnen var låg  eller är det bara en fördröjning?

  Mvh
  Gustaf

  Gustaf Hellström
 • Hej!
  Man kan, som du säger, lägga samman nettoutflödet från alla uppströms områden och beräkna medelutflödet lokalt för de senaste tre månaderna. Dock behöver du ta hänsyn till områdenas sammanlagda areal för att räkna om från mm till m3/s. Arealer för varje område anges i Vattenwebb.

  Det finns olika anledningar till att vattenståndsförändringar kan dröja trots nederbörd. En anledning kan vara hur sjön regleras, en annan anledning kan vara att det funnits ett stort underskott av mark- och grundvatten som först måste fyllas innan avrinningen från marken till sjön kommer igång.

  Niclas Hydrologi
 • Hej
  Tack för bra svar. Anledningen till frågorna är att vi har dämningsrätten i aktuellt vattendrag. VI behöver förstå fysiken bakom flödena för att kunna optimera elproduktionen och samtidigt begränsa översvämningar nedströms i Kiladalen vid bl.a. Vårflod.
  Er mätdata och modeller är till stor hjälp i detta jobb. Det är kul när alla ingångsvärden hänger ihop.

  Mvh
  Gustaf
  Gustaf Hellström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.