Till senaste kommentaren

Är UV-index baserat på horisontell eller perpendikulär strålning?

Som frågan lyder undrar jag om UV-index är baserat på den strålningen som träffar en horisontell yta, eller en yta som är perpendikulär mot solen. Jag har sökt noga på internet men inte lyckats hitta någon tydlig information om detta, vilket känns väldigt underligt då det har väldigt stor relevans för hur man faktiskt ska tolka UV-indexet. Ifall UV-index är baserat på horisontell strålning så skulle ju nämligen den sanna UV-styrkan ges genom att dela med sinus av solens höjd över horisonten. I nordligaste Sveriges del skulle detta i så fall innebära att solen under mitten av en junidag faktiskt skulle vara ca 40% starkare än vad UV-indexet antyder. Detta känns väldigt märkligt, men samtidigt känns det som att jag på flera håll stött på texter som pekat mot att det faktiskt är det horisontella planet som UV-indexet är baserat på.

Jag hade varit väldigt tacksam om någon kunde reda ut det här åt mig.

Kommentarer

 • Hej Loke.

  Ja, UV-index är faktiskt ett mått på UV-strålningens potentiella skadeverkan mot en horisontell yta. Du har rätt i att det borde framgå bättre i informationen på våra hemsidor. Det som ändå står på våra "gamla" prognossidor för dagens UV-index är "Med snötäckt mark och mot solen gäller ungefär dubbla UV-index och hälften av den angivna soltiden." https://www.smhi.se/vader/prognoser/uv-index-idag
  (Snart kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att ta över ansvaret för UV-indexprognoserna.)

  Trots att vi blivit så "hemmablinda" att vi tar för givet att alla vet att UV-index avser horisontell yta så har det inte alltid varit så. De första UV-indexprognoserna avsåg faktiskt värsta fallet, dvs en yta riktad vinkelrätt mot solen (vilket normalt sett stämmer under sommaren). Men man insåg ganska snart att UV-index behövde standardiseras internationellt. En liten beskrivning av UV-indexets historia i Sverige finns här: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/bakgrund-till-uv-index-1.5828

  Några saker som bidrar till att det är just horisontell yta är dels att det är enklast att mäta med ett fast monterat instrument, och då blir horisontalplanet det mest naturliga om man bara ska ha ett instrument. Dels är det också så att en stor del av UV-strålning utgörs av diffust ljus från den blå himlen, eller reflekterat från molnsidor. Så det är inte alltid som UV-strålningen blir så mycket mindre mot en horisontell yta än mot en yta som är orienterad vinkelrätt mot solen. Slutligen så ligger ju dessutom solbadande människor ofta ner på en strand.
  Thomas Klimatolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.