Till senaste kommentaren

Mot bättre mål - Kronfågels utvecklingsprogram i 10 punkter10 STEG FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE KRONFÅGEL

Sedan Kronfågel grundades för över 50 år sedan har ambitionen varit tydlig: att göra gott för människor och kycklingar. Med tiden har även klimat- och miljöarbetet blivit ett allt viktigare fokus. Engagemanget bygger på att hela tiden aktivt arbeta för att bli bättre, inte minst vad gäller djuromsorg. På Kronfågel tar vi våra fåglars välmående på största allvar, därför har vårt djuromsorgsarbete alltid sträckt sig långt utöver vad Sveriges redan tuffa djurskyddslag kräver. 

Arbetet omfattar hela värdekedjan, allt från friska föräldradjur, ruvning och kläckning till stallmiljö, foder och slakt. Det gör att vi ställer oerhört tuffa krav på allt från transporttider, underleverantörer och foderkvalitet till utbildningsnivå för alla som hanterar djuren. Läs mer om vårt hållbarhets- och djuromsorgsarbete HÄR.

Läs mera om våra 10 punkter i vårt utvecklingsprogram här.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.