Till senaste kommentaren

Hur jobbar Kronfågel med Bosarps Ekokyckling?

Jag har sett att kronfågel tagit över Bosarpkycklingen. Min fråga är nu om Kronfågel behandlar Boarpkycklingarna som alla andra kycklingar, dvs utsätter dem för rent djurplågeri på väg till och under slakt?

Kommentarer

 • Hej Magnus!
  Tack för att du hör av dig. Våra djurs välmående är oerhört viktigt för oss. Våra djur ska må bra. Tillsammans med våra svenska uppfödare arbetar vi hårt varje dag för att inga djur ska uppleva stress eller komma till skada under något skede i processen. Tack vare dagliga systematiska kontroller i alla led kan vi upptäcka när något går fel och sätta in åtgärder.
  Vi är tacksamma över att våra och myndigheternas systematiska kontroller har fungerat så att vi har kunnat upptäcka felen och sätta in åtgärder.

  Vi har länge arbetat kraftfullt för att minska antalet vingskador tillsammans med branschen. Kycklingar som föds upp hos våra kontrakterade bönder lastas på gården under sträng övervakning av bonden eller dennes personal. Det förekommer tyvärr att kycklingar skadas i samband med lastning vilket självklart är något som vi alla arbetar för att undvika. I dag har vi ca 1% vingskador på fält. Frekvensen av vingskador på fält har tydligt minskat i branschen över tid, även hos oss. Vi har fokuserat särskilt på att få ner mängden vingskador på fält eftersom det är dessa vingskador som orsakar mest lidande om skadorna inte upptäcks innan transporten till slakteriet. Ta gärna del av mer fakta på vår hemsida kring hur vi arbetar med transporter. 

  Bosarp kyckling slaktas på ett litet småskaligt slakteri med 16 medarbetare där det mesta sker för hand. Ca 10 000 fåglar slaktas per dag. Veterinärer har löpande kontroller av både gårdar, transporter och slakt.

  Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.
  med vänliga hälsningar

  Anna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.