Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka av myndighetens publikationer omfattas av leveransplikt?

Gäller eplikten budgeten och yttranden över motioner och medborgarförslag?

Kommentarer

 • De exempel du nämner skulle jag klassa som att det rör myndighetens förvaltning, något som e-plikten inte berör.

  Mathias Lindquist Handläggare
 • Vad gäller för vanliga artikelsidor på en externwebb? D v s sidor som berättar om hur man gör en ansökan, får tag på mer information etc. Jag antar att det inte ingår.

 • Jag tänker att dokument av slaget "Bedömningskriterier för kvalitet inom omsorg" faller under vägledning/anvisning och därmed ingår i e-plikt

 • Hej Mikael!
  Tack för dina frågor! Du resonerar helt rätt.
  Svaret på din första fråga är nej. Den typ av information som du beskriver är inte leveranspliktig.
  Och svaret på din andra fråga är ja. " Bedömningskriterier för kvalitet inom omsorg" låter som en leveranspliktig vägledning/anvisning och en egentlig myndighetspublikation. Så här säger vi välkommen att leverera!

 • Är till exempel kommunens reglementen för nämnderna samt den lokala ordningsstadgan att betrakta som leveranspliktigt material? Vi lägger ut dem på kommunens webbplats.

 • Reglementen omfattas inte av e-plikt eftersom de föreskriver hur kommunerna ska bedriva sin verksamhet. Detta gäller för alla styrdokument som rör kommunens förvaltning. Den lokala ordningsstadgan ska däremot levereras eftersom den riktar sig till invånarna.
  Kungliga biblioteket
 • Jobbar i en region - vad jag kan utläsa av denna fråga och instruktioner från er är att årsredovisning är e-pliktig, men inte budget. Stämmer det?

  Malin
 • Hej Malin!
  Du har helt rätt, årsredovisningar ska levereras men inte budget.
  Linnéa Sjögårde Handläggare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.