Till senaste kommentaren

Vem ska leverera importerad VOD-film?

Vem är leveranspliktig för importerade filmer som visas unikt i tjänster för strömmande film (VOD)?
Kungliga biblioteket

Kommentarer

  • Det är den som i första hand importerat filmen till landet (distributören) som anses ha tillgängliggjort materialet för den svenska allmänheten.

    VOD-tjänster kan få sitt material direkt från framställaren och hoppar över ett eller flera mellanled i distributionen, så kallad Over the Top-distribution (OTT). I de fallen är det VOD-filmtjänsten som ses som den som tillgängliggjort det importerade materialet för svensk allmänhet och därmed är skyldig att leverera pliktexemplar.
    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.