Omfattas nyhetsbrev av e-plikt?

Vi ger som myndighet ut nyhetsbrev i ett verktyg som skickar ut nyhetsbrev i HTML-format. Nyhetsbreven innehåller text, bild, länkar och ibland även film. Det går att får ut nyhetsbrevet som PDF om man vill det och ibland lägger vi upp dessa PDF-filer som ett arkiv på webbplatsen. Nyhetsbreven riktar sig i regel till aktörer i miljösverige (andra myndigheter, näringsliv bla.) men vem som helst är välkommen att anmäla sig för prenumeration av nyhetsbrevet.

Vad säger e-plikten om detta?

Kommentarer

 • Hej!


  Myndigheters nyhetsbrev är inte leveranspliktiga.


  Vänliga hälsningar,

  Kungliga biblioteket
 • Hej igen och tack för svar!

  En följdfråga: Du skriver "...det går att få ut nyhetsbrevet som PDF och att det också är tillgängligt för vem som helst. I detta fallet blir det istället leveranspliktigt enligt gällande e-pliktlag."

  Gäller det alltså även om nyhetsbrevet inte riktar sig till allmänheten?

 • Hej!

  Ja, i och med att vem som helst kan prenumerera på det.

  Med vänlig hälsning/

  Kungliga biblioteket
 • Hej ni skriver "Men ni skall inte inte leverera HTML-publikationer med en komplex struktur, dvs om text, bilder och filmklipp är integrerade till en enhet. Gäller detta är nyhetsbrevet inte leveranspliktigt."  
  Vi har ett nyhetsbrev i html, ingen pdf skapas dock är den ingen direkt komplex struktur. Text, länkar och vissa avdelare i form av linjer. Hur ska det hanteras, nyhetsbrevet finns bara som mail och visas i webbläsaren om användaren väljer det via en länk i nyhetsbrevet.
  Robert
 • Hej!

  Om det endast är en html-sida utan andra tillhörande betydelsebärande filer bör det kunna levereras likaväl som om den hade varit ett nyhetsbrev i t.ex. pdf-format.
  Kungliga biblioteket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.