Hur ser katalogposter för e-pliktsmaterial i Libris ut?

Vid leverans av e-pliktsmaterial ska information (metadata) skickas med som beskriver det levererade materialet, t.ex. utgivare, internetadress och datum för publicering.

Medföljande metadata lagras i KB:s system och ligger till grund för de katalogposter som skapas i bibliotekskatalogen Libris. Det är genom metadata som det blir möjligt att söka efter materialet och hitta det i våra system. Därför är det viktigt att informationen är korrekt och gärna så utförlig som möjligt. Hur utförlig metadata som kan skickas med beror på vilken leveransmetod som används. Endast material som är fritt tillgängligt och har fungerande länkar går att titta på via Libris.

Så här kan en översiktspost se ut i Libris:


Exemplet nedan, från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som levererar via automatiserade flöden, visar en detaljerad vy av katalogposten. Leverantörer som använder sig av Libris som katalog för sina egna samlingar kan även gå in i posterna och berika dem manuellt med ytterligare information, vilket RAÄ har gjort i det här fallet. Läs mer om katalogisering av e-plikt i Libris i Metadatabyrån


Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.