Till senaste kommentaren

Arkiverar KB digitalt material som inte är leveranspliktigt?

Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning (SMDF, http://matematikdidaktik.org) är en ideell förening som ordnar forskningskonferenser och utger konferensdokumentation i form av en skriftserie (våra skrifter har ISBN och ISSN-nummer). Tidigare har dessa sammanställts och tryckts av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs Universitet och därför har pliktexemplar skickats automatiskt. Nu har vi övergått till att enbart ge ut vår skriftserie digitalt och undrar därför om ni hanterar en digital arkivering. Eftersom föreningen i sig inte är del av en myndighet finns vad jag förstår inga pliktkrav, men jag vet inte alls vad som gäller avseende arkivering. Vi i styrelsen tänker dock att vår skriftserie bör arkiveras eftersom den kan vara intresse för forskare i framtiden. http://matematikdidaktik.org/index.php/madifs-skriftserie/
Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med information om vilka möjligheter till digital arkivering som finns och hur vi ska göra för att skicka materialet till arkivering.
med vänliga hälsningar,
Cecilia Kilhamn

Kommentarer

 • Hej,

  det stämmer att leveransplikt generellt inte gäller för digitalt material producerat av ideella föreningar. (Några undantag från denna regel kan förekomma, men inga som är applicerbara på er situation.)

  Den väg som står öppen för er i det här fallet är att donera skriftserien som gåva till oss. Ansökan görs via https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans/sa-samlar-vi-in/gavor.html


  Kungliga biblioteket
 • En följdfråga till ovanstående jag önskar få svar på är hur, eller kanske rentav om, ett digitalt material blir tillgängligt för allmänheten efter en donation?

  Mvh
  Jonas Magnusson
 • Hej,

  Oavsett om digitalt material är insamlat via donationer eller via e-plikt så tillgängliggörs det inte i dagsläget. För mer information, se svaret nedan:
  https://kundo.app/org/kb-eplikt/d/tillgangliggor-kb-e-pliktsmaterial/

  Vänliga hälsningar


  Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post och ditt telefonnummer visas aldrig publikt.