Stöd till unga jordbrukare

3 syskon + 1 förälder driver lantbruk i AB. De äger 25% av aktierna i var.
Alla är aktiva i företaget i lika utsträckning.
Förälder är 70
Barn 1 är 50
Barn 2 är 45
Barn 3 är 35

Kan stöd till unga jordbrukare beviljas?

Är det någon skillnad om förälder + 2 äldsta barnen bara äger aktier och inte är aktiva i företaget?
Kommentarer

  • Hej Lillemor!

    I stödet till unga lantbrukare framgår det bland annat att den unga måste vara ansvarig för jordbruksverksamheten och fatta beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten. Men det finns inget krav på att de andra delägarna måste vara aktiva så länge den unga uppfyller stödvillkoren.

    Du kan läsa de fullständiga villkoren för att få stöd till unga jordbrukare på vår webbplats:
    Stöd till unga jordbrukare


    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.