Till senaste kommentaren

Stöd för precisionsodling?

Hej! Vi har tidigare planterat en del buskar runt dräneringsbrunnar i ett arbete att öka den biologiska mångfalden och ge bättre förutsättningar för exempelvis fältfågel. Kan vi söka stödet för precisionsodling på dessa skiften? Eller hur behöver växtligheten som är 2 meter runt brunnarna se ut?
Jenny Hermansson

Kommentarer

  • Hej Jenny!

    Zonen vid brunnarna ska vara sådd eller redan bevuxen med gräs eller med en blandning av örter och gräs. Ring till länsstyrelsen 0771-67 00 00 för att se över förutsättningarna att söka ersättningen i ditt fall.

    Svaret kommer från länsstyrelsen.

    Sara Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.