Spolvatten från slakteri

Slakteriet samlar upp blod i särskild behållare för borttransport. När detta är gjort spolas golvet rent och spolvattnet innehåller då en försumbar mängd blod. Detta vatten samlas upp i en
32 m3 stor tank som sedan töms och körs till reningsverket i kommunen ( finns alltså inte kommunalt avlopp vid slakteriet) Nu efter 50 år så har VA-bolaget i kommunen bestämt att de
inte tar emot sköljvattnet längre då det inte lönar sig att söka tillstånd för detta.
Min fråga: Finns det något i ABP lagstiftningen som säger att ett reningsverk måste ha tillstånd
för att ta emot detta vatten eller är det en lokal fråga för kommunens miljökontor.
Peter Green

Kommentarer

 • Hej Peter!

  Om blodet normalt samlas in som beskrivet, dvs i en separat tank för bortforsling till en av jordbruksverket godkänd anläggning. Och om det frågan rör är tvättvatten som samlats in i en avfallstank så krävs inget tillstånd (registrering eller godkännande) från Jordbruksverket att ta emot det spolvattnet till reningsverket.
  Det tvätt/spolvattnet hamnar helt under miljölagstiftningens krav efter avloppet.
  Det blir en snarare reningsanläggningens miljötillstånd som styr detta.

  Svaret kommer från Djurhälsoenheten.
  Marie Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.