Till senaste kommentaren

Frågor och svar gällande hyreshöjningen 2023

Vad blir min hyresjustering?
Den årliga justeringen för 2023 blev 4,7% från och med 2023-01-01. Undantag är nyproduktionen på Moränvägen 3A-C samt 68A-C som justeras med 3,24 % från 1 januari.

När kommer min hyra justeras?
Hyran gäller från 2023-01-01 men justeras från aviseringen för mars månad. Eftersom första två månaderna för 2023 redan aviserats så kommer mellanskillnaden till den gamla hyresnivån att justeras retroaktivt, hälften på mars månads hyra och hälften på april månads hyra.

Varför justeras hyran mer än normalt?
Hyrorna justeras varje år men justeringen för 2023 är något högre än vad vi varit vana vid de senaste åren. Haninge Bostäder drabbas precis som övriga delar av samhället av kraftigt ökande kostnader. Det gäller såväl räntor som underhåll- och energikostnader. För att kunna bibehålla förvaltningskvalitén och inte behöva dra in på underhåll mm så behöver hyrorna justeras.

Varför dröjde årets höjning så länge?
Förhandlingar har pågått under än längre tid mellan Haninge Bostäder och Hyresgästföreningen. Efter ett större antal möten så skickades ärendet till medling och senare även till hyresmarknadskommittén, en tvistelösningsfunktion med ledamöter från både Sveriges Allmännytta och Hyresgästförening. Där beslutades att en oberoende ordförande skulle bestämma nivån för 2023 års hyresjustering. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas av varken Haninge Bostäder eller Hyresgästföreningen.

Haninge Bostäders ekonomi
Liksom alla allmännyttiga bolag måste Haninge Bostäder ha god ekonomi. Ingen vinstutdelning sker till ägarna utan alla pengar stannar kvar i bolaget och används till Haninge Bostäders hyresgäster. Haninge Bostäder måste uppvisa en god ekonomi långsiktigt för att kunna genomföra samtliga av de underhållsåtgärder som krävs för att vara en attraktiv hyresvärd med hög förvaltningskvalité.
Haninge Bostäder

Kommentarer

  • Hej, vad menas med retroaktivt hyra
  • Hej Kai!

    Det betyder att du får betala själva hyreshöjningen retroaktivt, alltså i efterskott, för de månader som redan har passerat. Hyreshöjningen gäller från Januari och därför får du betala för januari och februari i efterskott. Det vill säga på mars och aprilhyran.
    Helena Uthyrare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.