Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Laddplats för elbil

Varför är det bra att välja elbil?
Elbil bidrar till låga utsläpp av växthusgaser/koldioxid jämfört med diesel eller bensindrivna fordon. Elbilen bidrar inte till några utsläpp av andra skadliga partiklar (te NOx = kväveoxider). Elbilen bidrar inte med något betydande vägbuller.

Vad är det för skillnad mellan elbil och elbybrid?
Elbil drivs på enbart el. En elhybrid drivs till viss del med el och kompletteras oftast med en traditionell förbränningsmotor.

Varför har inte GotlandsHem elbilar?
De områdesbilar som våra bovärdar kör med i våra bostadsområden är eldrivna. GotlandsHems övriga bilpark består av bilar av relativt gamla årsmodeller där elbilen inte var ett rimligt alternativ sett till kostnad och prestanda vid inköpstillfället. GotlandsHem har en ambition att hela bilparken ska vara helt fossiloberoende innan 2021.

Hur många elbilar är registrerade på Gotland?
I april månad fanns det 208 elbilar registrerade på Gotland. Vill du veta mer om hur det ser ut i övriga landet hittar du statistik här https://www.elbilsstatistik.se/elbilsstatistik.

Hur betalar jag?
Vi kommer att använda en extern tjänst för administration och fakturering. Ett konto skapas hos leverantören och betalning sker via en nedladdad app eller ett genom att dra ett kort.

Hur frekvent används de laddplatser GotlandsHem redan har?
De laddplatser vi har idag har använts i mycket liten utsträckning. Endast ett fåtal gånger har någon laddning skett. Vi hoppas att det ska bli mer och förhoppningsvis kan de nya laddstolparna vi installerar väcka intresse och nyfikenhet för det.

Vad är det för laddningseffekt i GotlandsHems laddstolpar?
22kw, type 2 uttag 2,32 Amp

Hur vet jag var de finns?
Laddplatserna som anläggs inom ramen för bidraget från Kliamatklivet kommer att registreras digitalt och kan då ses bland annat via http://uppladdning.nu/. Vi ska också lägga ut information på vår hemsida.

Vad kostar det att ladda sin elbil?
Priset kommer att vara samma som elbolagets elpris per kwh.

Kan man hyra en egen plats med uttag?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finansieras via Klimatklivet.

Kan GotlandsHem låta konvertera motorvärmaruttag så att jag kan ladda min elbil?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finansieras via Klimatklivet. En sådan konvertering är tekniskt möjlig, men kan eventuellt begränsas av vilken elektrisk spänning som är framdragen.

Det finns något som heter induktionsladdning – är det aktuellt?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finanserias via Klimatklivet. Induktionsladdning är idag inte en vanligt förekommande teknik hos elbilar.

Kommer vem som helst kunna ladda sin elbil vid GotlandsHems laddplatser?

Laddplatserna kommer att vara icke-publika och begränsade till att kunna nyttjas av hyresgäster inom GotlandsHem.
GotlandsHem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • För att kunna köra elbil är det praktiskt nödvändigt att ha en egen laddplats. Vintertid vill man att bilen skall förvärma medan den är elansluten. Batterierna mår inte bra att ladda om de redan är fulla till mer än 80%, vilket gör att man behöver stå ett antal timmar för laddning. Skall laddplatser göra någon reell nytta är det bättre att ha individuella uttag vid parkering, men kanske med lägre strömstyrka (10 eller 16 A). Vi valde bort elbil på grund av att det är knöligt att stå på gästparkeringen och ladda. Riktigt dåligt att det i nyproduktion Greta Arwidssons gata 2) inte ges den möjligheten. Det här är också förklaringen till varför det är ett lågt utnyttjande av laddstolpar.
 • Hej Claes!

  Tack för att du kontaktar oss.

  Idag sätter vi upp laddplatser i alla våra nybyggnationsområden. I Adjutanten 1 på den adress du nämner finns det laddplats för elbil, dock inte individuella sådana.

  I projektet vi arbetar med just nu, som är delfinaniserat av Naturvårdsverket, ska vi komplettera med laddplatser i befintliga bostadsområden.

  GotlandsHems laddplatser ska vara tillgängliga för alla våra hyresgäster. Vi ser det främst som ett sätt att bidra till att infrastrukturen för laddplatser byggs ut och möjliggöra laddning.

  Att sätta upp laddplatser som tillgängliggörs för en enskild hyresgäst är en annan modell som vi vill se över hur vi kan gå vidare med. Det kommer dock inte ske i just det här aktuella projektet.

  Vi är tacksamma för att du hör av dig med dina önskemål.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Håller med dig Claes!

  Har köpt elbil med lev 2/7 och bor i Adjutanten 4. Framförde likadana synpunkter som du men fick svaret att laddplatserna skulle tidsbegränsad... det blir sämre än tidigare då vem som helst i vår del av kvarteret har kunnat stå på laddplatserna utan tidsbegränsning. Laddplatserna borde skyltas enbart för elbil/laddhybrid och tidsbegränsning, besökspark och avgift borde tas bort på laddpl i Adj1, 3 och 4 om man menar att det ska vara lätt att köra klimatsmart som hyregäst i Gotlandshem. Nästa steg är laddstolpe på egen pplats. Går att tilldela nu om viljan finns eftersom det finns ex 4 platser i Adj4. (Platserna är ej publika och ej distansladdplatser så de ska väl användas av hyresgästerna?) Ska man stimulera att bli klimatsmart måste den grundläggande hemma laddplatsen kunna erbjudas annars vågar/vill ingen satsa på elbil/laddhybrid som hyresgäst i Gotlandshem.
  MVH
 • Som ni har märkt så är det inte särskilt stort utnyttjande av gemensamma laddplatser, av skälen jag skrev. Förstår att det är intressant med stödpengarna, men det driver inte utvecklingen särskilt bra mot fossilfri biltrafik. Bra att ni vill se över enskilda platser framöver, det är det som behövs för att driva utvecklingen.
  Tack för svar, och ha en bra dag!
 • Hej Kenneth!

  På Adjutanten 4 gäller idag samma regler för laddplatserna som för övriga platser. Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat. Att hyra ut laddplatser till våra hyresgäster är som tidigare nämnts något vi tittar på. Varje laddplats innebär en investering där vi behöver avväga nyttan mot kostnaden.

  Vi vill möjliggöra för våra hyresgäster att välja elbil varför vi nu genomför ett projekt där vi bygger ut laddinfrastrukturen, det ser vi som ett första steg där vi förbättrar möjligheterna till laddning. När efterfrågan ökar är ambitionen att bättre och bättre tillmötesgå de behov som våra hyresgäster har.

  Jag önskar er en trevlig sommar!
  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • ”Det ska vara lätt att köra klimatvänligt  Gotlandshem 10 april, 2018”

  Gotlandshem "Dom här totalt åtta platserna i området, varav dom två du skickat bild på kommer inom kort att bli tidbegränsade." De blev dessutom avgiftsbelagda efter 4 tim. 

  Lite otillgängligare, dyrare (+ 5:-/tim för timmar > 4 utöver kostnaden för strömmen) och krångligare.

  Det tar 7,5 timme att ladda från 0-100% och bilen ska flyttas från ordinarie pplats för att påbörja laddningen och flyttas tillbaka när laddningen är klar (om man inte vill betala 5:-/tim utöver kostnaden för strömmen) oberoende av tid på dygnet.

  Gotlandshem "Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat."

  I vår del av kvarteret så är det 22 lägh som har bil. Det finns 31 pplatser ( 32 om man tar bort mc parkeringen som ingen använder) förutom de 2 laddplatserna = ca 10 pplatser för besökare vilket inte borde ge något större tryck. Om jag kunde stå på laddplatsen så blev det 11 platser för besökare och trycket minskar...
 • Hej!

  Planen är att vi kommer kombinera laddplatser och besöksparkering och att dessa platser kommer tidsbegränsas och avgiftsbeläggas. Samtidigt tittar vi på lösningar för att tillgodose behovet av en egen hyrd laddplats. Men det är inget vi har klart ännu.

  Vi beklagar om det upplevs som ett problem och hoppas att vi ska kunna återkomma med en långsiktig lösning som kommer gälla generellt för alla våra områden inom en inte allt för lång tid.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej igen 😀

  Gotlandshem "Laddplatserna kommer att vara icke-publika och begränsade till att kunna nyttjas av hyresgäster inom GotlandsHem."

  Varför är de då med i InCharge appen som publika med felaktiga adresser, priser per kwh, och laddeffekter mm ? Borde tas bort helt vid InCharge.

  Gotlandshem "Priset kommer att vara samma som elbolagets elpris per kwh."

  Vilket elbolag? Vilket pris ? GEAB ? Rörligt,fast ? Har laddat min bil en månad nu och vet inte vad priset per kwh kommer att bli ... Man kan sätta ut information på boxen så det blir tydligt.

  Gotlandshem "Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat."

  Under juli månad så har jag inte sett en enda bil parkera på laddplatserna och betalat med Parkster ... förutom jag själv när jag laddat min elbil.

  Vad i grundar sig beslutet i att avgiftsbelägga laddplatserna ? Förstår inte meningen med det.

  MVH
 • Hej Kenneth!

  Min kollega som har hand om det här projektet har semester för tillfället så jag kan tyvärr inte ge dig svar på dina frågor idag.

  Vi återkommer med svar när han är tillbaka.

  Ha en fortsatt fin sommar!
  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej Kenneth!

  Nu har jag fått följande svar från min kollega:

  Vi har fått många intressanta synpunkter i samband med den enkät som skickades ut gällande utplacering av laddstolpar i våra områden. Det har lett till att vi nu ser över hur vi ska kunna tillmötesgå den efterfrågan på hyrda laddplatser som finns.

  Det finns fortfarande några tekniska och praktiska frågor att reda ut så vi hoppas kunna återkomma någon gång under 2018 med hur vi kan förenkla för våra hyresgäster som äger eller funderar på att äga en elbil.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej igen 😀

  Jag ställde 3 st konkreta frågor och fick inte svar på någon...
  vilket känns otillfredsställande men får nöja mig med det tydligen.

  MVH


  Kenneth
 • "Snabbladdare" (22kW) är nog praktiskt på besöksparkeringar,
  men om man äger en elbil och parkerar "hemma" nästan varje natt så hade ett "vanligt" 16A uttag varit mer praktiskt.
  Om jag ställer min bil vid en snabbladdare så är den oftast färdigladdad på mindre än en timme ska jag sedan gå ut och flytta bilen till "min" parkering ?
  Johan
 • Hej Johan!

  Inom projektet som drivs nu installerar vi snabbladdare på 10 platser runt om på Gotland. Under dialogen vi fört i samband med projektet har en del önskemål inkommit om att kunna hyra egna laddplatser. Vi ser positivt på att fortsätta sätta upp elbilsladdare och jobbar med att hitta en lösning för hyrda parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbil. Det är några tekniska och administrativa frågor som behöver redas ut för att det ska kunna komma på plats och vi kan idag inte säga när det kan vara löst.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Finns det fortfarande ingen tidsplan för utbyggnaden av laddare? Kommer köpa elbil men så länge det inte finns möjlighet till laddning är det ingen idé.
  Jonas
 • Hej Jonas!

  I dialogen med naturvårdsverket har vi sagt att projektslutet är satt till 30 juni 2019. Så det är det vi arbetar mot för tillfället.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej 😀

  "Att sätta upp laddplatser som tillgängliggörs för en enskild hyresgäst är en annan modell som vi vill se över hur vi kan gå vidare med."
  Gotlandshem 11 juni 2018
  Hur fortlöper det ?

  "Laddplatserna kommer inte att vara låsta enbart för elbilar eftersom att efterfrågan för närvarande är väldigt låg. Men det är absolut något som kan komma att ändras över tid. "
  Gotlandshem 7 juni 2018
  Känns det som tiden är inne ?

  "Att hyra ut laddplatser till våra hyresgäster är som tidigare nämnts något vi tittar på."
  Gotlandshem 15 juni 2018
  Har ni kommit fram till något ?

  "Vi har fått många intressanta synpunkter i samband med den enkät som skickades ut gällande utplacering av laddstolpar i våra områden.
  Det har lett till att vi nu ser över hur vi ska kunna tillmötesgå den efterfrågan på hyrda laddplatser som finns. Det finns fortfarande några tekniska och praktiska frågor att reda ut så vi hoppas kunna återkomma någon gång under 2018
  med hur vi kan förenkla för våra hyresgäster som äger eller funderar på att äga en elbil."
  Gotlandshem 4 september 2018
  Hur går det med det ?

  "Vi ser positivt på att fortsätta sätta upp elbilsladdare och jobbar med att hitta en lösning för hyrda parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbil.
  Det är några tekniska och administrativa frågor som behöver redas ut för att det ska kunna komma på plats och vi kan idag inte säga när det kan vara löst."
  Gotlandshem 23 oktober 2018
  Hur går det med det ?

  Varför är laddplatserna i Gotlandshem skyltade olika ?

  MVH Kenneth

  Kenneth Broström
 • Hej Kenneth!

  Nedan kommer svar på dina frågor.

  "Att sätta upp laddplatser som tillgängliggörs för en enskild hyresgäst är en annan modell som vi vill se över hur vi kan gå vidare med."
  Gotlandshem 11 juni 2018
  Hur fortlöper det ?

  • Vi arbetar fortfarande med att ta fram lösningen. Det är främst den administrativa hanteringen som vi letar en lösning på som fungerar över tid. Det finns flera tjänster som blandar in en tredje part, en mellanhand mellan oss och våra hyresgäster. Det vill vi undvika och tittar på lösningar som är leverantörsoberoende. Vår förhoppning är att det finns nått på plats till hösten 2019.


  "Laddplatserna kommer inte att vara låsta enbart för elbilar eftersom att efterfrågan för närvarande är väldigt låg. Men det är absolut något som kan komma att ändras över tid. "
  Gotlandshem 7 juni 2018
  Känns det som tiden är inne ?

  • Har vi några indikationer på att det är ett tryck från elbilsägare om att platserna är upptagna? Jag har inte hört något så antar att det inte är ett problem. Om mitt antagande är rätt kan vi kanske svara något i stil med: Vi har inte uppmärksammats på att det skulle vara ett stort problem att laddplatserna är upptagna på ett sätt som hindrar laddning och har av den anledningen inga planer på att ändra parkeringsreglerna för tillfället. 


  "Att hyra ut laddplatser till våra hyresgäster är som tidigare nämnts något vi tittar på."
  Gotlandshem 15 juni 2018
  Har ni kommit fram till något ?

  • Samma svar som på första frågan


  "Vi har fått många intressanta synpunkter i samband med den enkät som skickades ut gällande utplacering av laddstolpar i våra områden.
  Det har lett till att vi nu ser över hur vi ska kunna tillmötesgå den efterfrågan på hyrda laddplatser som finns. Det finns fortfarande några tekniska och praktiska frågor att reda ut så vi hoppas kunna återkomma någon gång under 2018
  med hur vi kan förenkla för våra hyresgäster som äger eller funderar på att äga en elbil."
  Gotlandshem 4 september 2018
  Hur går det med det ?

  • Samma svar som på första frågan


  "Vi ser positivt på att fortsätta sätta upp elbilsladdare och jobbar med att hitta en lösning för hyrda parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbil.
  Det är några tekniska och administrativa frågor som behöver redas ut för att det ska kunna komma på plats och vi kan idag inte säga när det kan vara löst."
  Gotlandshem 23 oktober 2018
  Hur går det med det ?

  • Samma svar som på första frågan


  Varför är laddplatserna i Gotlandshem skyltade olika?

  • Är inte säker på vilka platser som avses, men de platser som vi nu anlägger kommer alla att skyltas enligt ovan. Platserna är inte i bruk ännu och skyltningen har av den anledningen inte ändrats. Avvikelser för äldre laddplatser kan förekomma vilket beror på förutsättningarna på respektive fastighet.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej!
  Vi är säkert ett antal boende som har erfarenhet av elbilar. Vore det inte bra att bjuda in oss till en träff så vi får redogöra för elbilars behov i praktiken?
  Känns lite löjligt att läsa om att det inte är så stort tryck på laddplatser, när vi avstår från att köpa elbil på grund av att det inte fungerar särskilt bra utan egen laddplats.
  Som jag tidigare skrivit avstod jag från elbilsköp i maj 2018, då jag inte kunde få egen laddplats i Adjutanten 1.
  Claes
 • I samband med att vi ville utöka med laddplatser i våra områden hade vi en enkät och bjöd in till områdesträffar i de områden där de visats vara störst behov av laddplatser. Deltagandet på de träffarna var tyvärr inte så stort vilket stärker vårt antagandet att behovet är begränsat i dagsläget.

  Vi förstår att det finns ett behov för de som har elbil att ha tillgång till en egen plats, dock har vi väldigt få förfrågningar om det i dagsläget.

  Som nämnts ovan i detta inlägg så jobbar vi för att ta fram en lösning och hoppas att ni kan hålla er till tåls tills dess.

  Vi önskar er en fin sommar!
  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Ja, det är ett naturligt lågt intresse. Man KAN inte köpa en elbil utan vettig laddplats, och laddbilar är för de flesta helt oprövat. Vill man göra något på riktigt måste laddmöjlighetrrna komma först.
  Som jag skrev tidigare, bjud oss med erfarenhet till en träff.
  Trevlig helg och sommar!
  Claes
 • Hej 😀

  Naturvårdsverket 2019-09-17:
  "Laddning vid fordonets huvudsakliga parkering behövs
  Elfordon är en viktig pusselbit för att nå målen om en fossilfri fordonsflotta. Den parkeringsplats som används på natten är den plats som är mest lämplig att utrusta med laddningsmöjlighet. Att kunna ladda där fordonet normalt parkerar nattetid är i det närmaste en förutsättning för att kunna använda elfordon, oavsett om det gäller en bostad eller en arbetsplats. Ofta är denna plats enskild och avser ett specifikt fordon."

  Aftonbladet 2019-09-17:
  "Lättare att sätta upp laddstolpar

  Den 23 september 2019 blir det enklare för bostadsrättsföreningar att söka bidrag för att sätta upp laddstolpar för elfordon. Det handlar om en utveckling av Klimatklivet, det investeringsstöd för klimatåtgärder som regeringen sjösatte 2015.

  – I dag hamnar bostadsrättsföreningar i samma system som gäller för att bygga en stor biogasanläggning. Det har avskräckt många från att gå vidare. Nu skapar vi ett särskilt spår som är lättare, säger Carl Mikael Strauss som är chef för Klimatklivsenheten vid Naturvårdsverket.

  Stödet är högst 15 000 kronor per stolpe och ska täcka halva kostnaden – resten betalas av föreningen. Hittills har Klimatklivet finansierat 30 000 laddpunkter, men andelen som hamnat vid bostadsrättsföreningar är låg.

  – Fast vi vet att intresset är stort, säger Carl Mikael Strauss."

  Något som Gotlandshem kan utnyttja ?

  MVH Kenneth Broström
  Kenneth
 • Hej!

  Vi är ingen bostadsrättsförening så den delen av klimatklivet kan vi inte tillämpa. Däremot kan vi söka via klimatklivet som ett företag och det är det vi gjort i utbyggnaden av laddinfrastruktur vi gjort under året med tio laddplatser runt om i vårt fastighetsbestånd på Gotland.

  För att testa hur vi kan bemöta efterfrågan på ”egna” laddplatser för våra hyresgäster håller vi för tillfället på att sätta ihop en grupp som ska genomföra en sådan installation. Därefter hoppas vi att vi kan erbjuda detta till alla intresserade hyresgäster.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Kenneth
 • Kenneth Broström
 • Kenneth Broström
 • Hej, kul att frågan om laddplatser väcker engagemang!

  Vi ska nu genomföra ett test för att lära oss mer om hur vi ska hantera förfrågningar om laddplatser till våra hyresgästers parkeringar. Tanken är att vi efter testet ska kunna vara tydligare i hur vi hanterar och tillmötesgår förfrågningar om att få tillgång till en laddplats. Vi söker därför en hyresgäst som vill vara med i testet, förutsättningarna är att man har en elbil samt en parkeringsplats. För att anmäla intresse skickar ni ett mejl till info@gotlandshem.se innan den 31 oktober.

  Vänliga hälsningar
  GotlandsHem
 • Bra!
  Tyvärr kan jag inte delta då vi valde att köpa en HVO-bil i brist på laddplats. Nästa bil har goda möjligheter att vara elektrisk om vi kan ladda på"vår" parkeringsplats.
  Claes
 • Hej 😀

  Hur går det med testet ovan ?
  Fick ni någon hyresgäst som är med i testet ?

  Passar på att anmäla önskemål om egen laddplats på parkeringsplats 119 västra parkeringen i Adjutanten 4.

  Har nu haft elbil i 1 år och 10 månader utan tillgång till egen laddplats.

  Nu när parkeringarna är uthyrda så blir trycket på besöksplatserna (4 stycken varav
  2 stycken är laddplatser) högre vilket innebär att laddplatserna är upptagna av fossilbilar som inte behöver laddplatsen. Laddplatserna borde vara reserverade
  för elfordon som behöver laddmöjligheten.

  Mvh Kenneth

  Kenneth
 • Hej Kenneth!

  Tack för att du kontaktar oss,

  Vi har fått in anmälningar från hyresgäster som varit intresserade. Tyvärr har vi behövt avbryta testet på grund av att vi har för få elektriker i tjänst och det är oklart när vi kan återuppta arbetet.

  I dagsläget är reglerna för parkering på laddplatser kombinerat med besöksparkering. Vi ser kontinuerligt över reglerna och självklart är syftet att de ska användas för laddning av elfordon i första hand. Vi ser också över möjligheten att övergå till att hyra ut även de laddplatser vi har om det finns efterfrågan för det. En sådan möjlighet kommer, om det blir aktuellt, att informeras om via hemsidan och mina sidor och då ingå i den ordinarie förmedlingen av parkeringsplatser.

  Vänliga hälsningar
  Sara Kundservice
 • Hej,

  Ni (?) har satt svarta sopsäckar över avgifts-skyltarna vid laddplatserna på stjärngatan, så nu står fossilbilar på de platserna och vi kan inte ladda, vad är planen med detta?
  Johan
 • Hej Johan!

  Tack för att du kontaktar oss,

  De skyltarna är övertäckta för att det fortfarande är fri parkering i området fram till och med den 4 maj. Då kommer de avtäckas. Du kan fortfarande ladda din bil där om platsen är ledig.

  Vänliga hälsningar
  Sara Kundservice
 • Märkligt.. för när skyltarna sattes upp så täcktes de över tills laddarna var igång och sedan togs plasten bort och vi har ibland till och med betalat, och nu är plasten tillbaka. Det är lika fri parkering nu som förra månaden, men det finns inga laddplatser längre. Det går inte att förstå er ”förklaring”

  Johan
 • Hej igen,

  Jag har tagit det här ärendet vidare till ansvarig och återkommer när jag får ett svar.

  Vänliga hälsningar
  Sara Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.