Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Laddplats för elbil

Varför är det bra att välja elbil?
Elbil bidrar till låga utsläpp av växthusgaser/koldioxid jämfört med diesel eller bensindrivna fordon. Elbilen bidrar inte till några utsläpp av andra skadliga partiklar (te NOx = kväveoxider). Elbilen bidrar inte med något betydande vägbuller.

Vad är det för skillnad mellan elbil och elbybrid?
Elbil drivs på enbart el. En elhybrid drivs till viss del med el och kompletteras oftast med en traditionell förbränningsmotor.

Varför har inte GotlandsHem elbilar?
De områdesbilar som våra bovärdar kör med i våra bostadsområden är eldrivna. GotlandsHems övriga bilpark består av bilar av relativt gamla årsmodeller där elbilen inte var ett rimligt alternativ sett till kostnad och prestanda vid inköpstillfället. GotlandsHem har en ambition att hela bilparken ska vara helt fossiloberoende innan 2021.

Hur många elbilar är registrerade på Gotland?
I april månad fanns det 208 elbilar registrerade på Gotland. Vill du veta mer om hur det ser ut i övriga landet hittar du statistik här https://www.elbilsstatistik.se/elbilsstatistik.

Hur betalar jag?
Vi kommer att använda en extern tjänst för administration och fakturering. Ett konto skapas hos leverantören och betalning sker via en nedladdad app eller ett genom att dra ett kort.

Hur frekvent används de laddplatser GotlandsHem redan har?
De laddplatser vi har idag har använts i mycket liten utsträckning. Endast ett fåtal gånger har någon laddning skett. Vi hoppas att det ska bli mer och förhoppningsvis kan de nya laddstolparna vi installerar väcka intresse och nyfikenhet för det.

Vad är det för laddningseffekt i GotlandsHems laddstolpar?
22kw, type 2 uttag 2,32 Amp

Hur vet jag var de finns?
Laddplatserna som anläggs inom ramen för bidraget från Kliamatklivet kommer att registreras digitalt och kan då ses bland annat via http://uppladdning.nu/. Vi ska också lägga ut information på vår hemsida.

Vad kostar det att ladda sin elbil?
Priset kommer att vara samma som elbolagets elpris per kwh.

Kan man hyra en egen plats med uttag?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finansieras via Klimatklivet.

Kan GotlandsHem låta konvertera motorvärmaruttag så att jag kan ladda min elbil?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finansieras via Klimatklivet. En sådan konvertering är tekniskt möjlig, men kan eventuellt begränsas av vilken elektrisk spänning som är framdragen.

Det finns något som heter induktionsladdning – är det aktuellt?
Inte inom ramen för de laddplatser vi avser installera i projektet som finanserias via Klimatklivet. Induktionsladdning är idag inte en vanligt förekommande teknik hos elbilar.

Kommer vem som helst kunna ladda sin elbil vid GotlandsHems laddplatser?

Laddplatserna kommer att vara icke-publika och begränsade till att kunna nyttjas av hyresgäster inom GotlandsHem.
GotlandsHem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • För att kunna köra elbil är det praktiskt nödvändigt att ha en egen laddplats. Vintertid vill man att bilen skall förvärma medan den är elansluten. Batterierna mår inte bra att ladda om de redan är fulla till mer än 80%, vilket gör att man behöver stå ett antal timmar för laddning. Skall laddplatser göra någon reell nytta är det bättre att ha individuella uttag vid parkering, men kanske med lägre strömstyrka (10 eller 16 A). Vi valde bort elbil på grund av att det är knöligt att stå på gästparkeringen och ladda. Riktigt dåligt att det i nyproduktion Greta Arwidssons gata 2) inte ges den möjligheten. Det här är också förklaringen till varför det är ett lågt utnyttjande av laddstolpar.
  Claes
 • Hej Claes!

  Tack för att du kontaktar oss.

  Idag sätter vi upp laddplatser i alla våra nybyggnationsområden. I Adjutanten 1 på den adress du nämner finns det laddplats för elbil, dock inte individuella sådana.

  I projektet vi arbetar med just nu, som är delfinaniserat av Naturvårdsverket, ska vi komplettera med laddplatser i befintliga bostadsområden.

  GotlandsHems laddplatser ska vara tillgängliga för alla våra hyresgäster. Vi ser det främst som ett sätt att bidra till att infrastrukturen för laddplatser byggs ut och möjliggöra laddning.

  Att sätta upp laddplatser som tillgängliggörs för en enskild hyresgäst är en annan modell som vi vill se över hur vi kan gå vidare med. Det kommer dock inte ske i just det här aktuella projektet.

  Vi är tacksamma för att du hör av dig med dina önskemål.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Håller med dig Claes!

  Har köpt elbil med lev 2/7 och bor i Adjutanten 4. Framförde likadana synpunkter som du men fick svaret att laddplatserna skulle tidsbegränsad... det blir sämre än tidigare då vem som helst i vår del av kvarteret har kunnat stå på laddplatserna utan tidsbegränsning. Laddplatserna borde skyltas enbart för elbil/laddhybrid och tidsbegränsning, besökspark och avgift borde tas bort på laddpl i Adj1, 3 och 4 om man menar att det ska vara lätt att köra klimatsmart som hyregäst i Gotlandshem. Nästa steg är laddstolpe på egen pplats. Går att tilldela nu om viljan finns eftersom det finns ex 4 platser i Adj4. (Platserna är ej publika och ej distansladdplatser så de ska väl användas av hyresgästerna?) Ska man stimulera att bli klimatsmart måste den grundläggande hemma laddplatsen kunna erbjudas annars vågar/vill ingen satsa på elbil/laddhybrid som hyresgäst i Gotlandshem.
  MVH
  Kenneth
 • Kenneth
 • Som ni har märkt så är det inte särskilt stort utnyttjande av gemensamma laddplatser, av skälen jag skrev. Förstår att det är intressant med stödpengarna, men det driver inte utvecklingen särskilt bra mot fossilfri biltrafik. Bra att ni vill se över enskilda platser framöver, det är det som behövs för att driva utvecklingen.
  Tack för svar, och ha en bra dag!
  Claes
 • Hej Kenneth!

  På Adjutanten 4 gäller idag samma regler för laddplatserna som för övriga platser. Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat. Att hyra ut laddplatser till våra hyresgäster är som tidigare nämnts något vi tittar på. Varje laddplats innebär en investering där vi behöver avväga nyttan mot kostnaden.

  Vi vill möjliggöra för våra hyresgäster att välja elbil varför vi nu genomför ett projekt där vi bygger ut laddinfrastrukturen, det ser vi som ett första steg där vi förbättrar möjligheterna till laddning. När efterfrågan ökar är ambitionen att bättre och bättre tillmötesgå de behov som våra hyresgäster har.

  Jag önskar er en trevlig sommar!
  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • ”Det ska vara lätt att köra klimatvänligt  Gotlandshem 10 april, 2018”

  Gotlandshem "Dom här totalt åtta platserna i området, varav dom två du skickat bild på kommer inom kort att bli tidbegränsade." De blev dessutom avgiftsbelagda efter 4 tim. 

  Lite otillgängligare, dyrare (+ 5:-/tim för timmar > 4 utöver kostnaden för strömmen) och krångligare.

  Det tar 7,5 timme att ladda från 0-100% och bilen ska flyttas från ordinarie pplats för att påbörja laddningen och flyttas tillbaka när laddningen är klar (om man inte vill betala 5:-/tim utöver kostnaden för strömmen) oberoende av tid på dygnet.

  Gotlandshem "Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat."

  I vår del av kvarteret så är det 22 lägh som har bil. Det finns 31 pplatser ( 32 om man tar bort mc parkeringen som ingen använder) förutom de 2 laddplatserna = ca 10 pplatser för besökare vilket inte borde ge något större tryck. Om jag kunde stå på laddplatsen så blev det 11 platser för besökare och trycket minskar...
  Kenneth
 • Hej!

  Planen är att vi kommer kombinera laddplatser och besöksparkering och att dessa platser kommer tidsbegränsas och avgiftsbeläggas. Samtidigt tittar vi på lösningar för att tillgodose behovet av en egen hyrd laddplats. Men det är inget vi har klart ännu.

  Vi beklagar om det upplevs som ett problem och hoppas att vi ska kunna återkomma med en långsiktig lösning som kommer gälla generellt för alla våra områden inom en inte allt för lång tid.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej igen 😀

  Gotlandshem "Laddplatserna kommer att vara icke-publika och begränsade till att kunna nyttjas av hyresgäster inom GotlandsHem."

  Varför är de då med i InCharge appen som publika med felaktiga adresser, priser per kwh, och laddeffekter mm ? Borde tas bort helt vid InCharge.

  Gotlandshem "Priset kommer att vara samma som elbolagets elpris per kwh."

  Vilket elbolag? Vilket pris ? GEAB ? Rörligt,fast ? Har laddat min bil en månad nu och vet inte vad priset per kwh kommer att bli ... Man kan sätta ut information på boxen så det blir tydligt.

  Gotlandshem "Vi har gjort bedömningen att om vi hade begränsat laddplatserna till endast elbilar så hade parkeringsplatserna till största delen stått tomma samtidigt som trycket på övriga parkeringsplatser ökat."

  Under juli månad så har jag inte sett en enda bil parkera på laddplatserna och betalat med Parkster ... förutom jag själv när jag laddat min elbil.

  Vad i grundar sig beslutet i att avgiftsbelägga laddplatserna ? Förstår inte meningen med det.

  MVH
  Kenneth
 • Hej Kenneth!

  Min kollega som har hand om det här projektet har semester för tillfället så jag kan tyvärr inte ge dig svar på dina frågor idag.

  Vi återkommer med svar när han är tillbaka.

  Ha en fortsatt fin sommar!
  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej Kenneth!

  Nu har jag fått följande svar från min kollega:

  Vi har fått många intressanta synpunkter i samband med den enkät som skickades ut gällande utplacering av laddstolpar i våra områden. Det har lett till att vi nu ser över hur vi ska kunna tillmötesgå den efterfrågan på hyrda laddplatser som finns.

  Det finns fortfarande några tekniska och praktiska frågor att reda ut så vi hoppas kunna återkomma någon gång under 2018 med hur vi kan förenkla för våra hyresgäster som äger eller funderar på att äga en elbil.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Hej igen 😀

  Jag ställde 3 st konkreta frågor och fick inte svar på någon...
  vilket känns otillfredsställande men får nöja mig med det tydligen.

  MVH


  Kenneth
 • "Snabbladdare" (22kW) är nog praktiskt på besöksparkeringar,
  men om man äger en elbil och parkerar "hemma" nästan varje natt så hade ett "vanligt" 16A uttag varit mer praktiskt.
  Om jag ställer min bil vid en snabbladdare så är den oftast färdigladdad på mindre än en timme ska jag sedan gå ut och flytta bilen till "min" parkering ?
  Johan
 • Hej Johan!

  Inom projektet som drivs nu installerar vi snabbladdare på 10 platser runt om på Gotland. Under dialogen vi fört i samband med projektet har en del önskemål inkommit om att kunna hyra egna laddplatser. Vi ser positivt på att fortsätta sätta upp elbilsladdare och jobbar med att hitta en lösning för hyrda parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbil. Det är några tekniska och administrativa frågor som behöver redas ut för att det ska kunna komma på plats och vi kan idag inte säga när det kan vara löst.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice
 • Finns det fortfarande ingen tidsplan för utbyggnaden av laddare? Kommer köpa elbil men så länge det inte finns möjlighet till laddning är det ingen idé.
  Jonas
 • Hej Jonas!

  I dialogen med naturvårdsverket har vi sagt att projektslutet är satt till 30 juni 2019. Så det är det vi arbetar mot för tillfället.

  Vänliga hälsningar
  Yvette Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.