Växtval i slänt

Hej!
Jag läser till trädgårdsmästare och håller på att skriva mitt examensarbete just nu. Jag skriver om växtval i slänt och har hittills hittat information i form av tips på växter, men ingenstans vad man ska tänka på generellt och knappt varför de växterna rekommenderas.
Jag tänker mig att det ofta är bra att välja torktåliga växter och kanske växter med lite kraftiga, djupa rötter. Hur är det om man ska plantera i en slänt med lera eller lermorän, behöver man välja torktåliga växter då?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Emelie

Kommentarer

  • Hej!
    För att skriva ett skolarbete om växtval i slänter behöver det utgå från hur man hanterat markens lutning innan växterna är på plats. Kanske behövs tydligare / avgränsad problemställning i ämnet där grundförutsättningarna specificeras först? Markduk är generellt inte det första man väljer som stopp i en slänt. Det finns många olika lösningar med geonät, djupförankring, mm, som kan användas. Handlar det bara om svaga lut i hemträdgårdar spelar jordarten större roll. Ibland är det bättre med utbredda rotsystem och ibland med djupare.

    Generellt kan säjas att för att odla i sluttningar behöver jorden binds av växtmaterialet så den inte eroderar bort. Låga prydnadsbuskar med utbredande växtsätt, perenner och gräs kan vara lämpliga växtval. Toppen på slänten är torrare och varmare än botten så det bästa är att ha lite variation på växtmaterialet. I allmänhet är torktåliga växter lämpligare i slänter men nedre delen av en lerig slänt kan vara lika fuktig som plan mark. Att rotsystemen har ett utbredande växtsätt är ofta viktigare än att de är djupa. Sluttningar kan terrasseras och då bli mer lika planteringar på plan mark.

    Lycka till!

    Trädgårdsmästaren svarar Trädgårdsmästare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.