Vi svarar på dina frågor

  • Agneta Kommunikations- och marknadsansvarig
  • Botanisten svarar Vetenskaplig Intendent
  • Botanisten svarar Vetenskaplig intendent
  • Indra Besökscentrum och butik svarar
  • Pedagogen svarar
  • Trädgårdsmästaren svarar Trädgårdsmästare