Substrat i klippträdgården

Hej!

Jag undrar vilket ”recept” ni använder för jorden i klippträdgården. Jag har förstått att det inte är ren sand 0-8 à la Peter Korn.

Kommentarer

 • Hej!
  Vi har inget enskilt recept på jord som används i klippträdgården utan ett antal ingredienser som används på olika sätt beroende på syftet.
  Många delar av klippträdgården är 20 år eller ännu äldre och när dessa delar behöver förbättras brukar vi sterilisera befintlig jord på plats i en s.k. Sterilo.
  Vi kastar aldrig bort jord, utan förbättrar den befintliga.

  Då används:
  välbrunnen gödsel
  trädgårdens egen kompost,
  steriliserad mineraljord (typ vanlig markjord som vi sparar undan när det görs anläggningar i trädgården)
  sand 0-8
  stenflis 2-5
  grov ogödslad torv

  Ett antal bäddar består av enbart sk Peter Korn-sand, då ca 45 cm djupa.
  Vid nyanläggning/restaurering för surjordsväxter används grov torv 2/4, sand 1/4, gödsel 1/4. Torvbaserad "jord" går inte att återanvända/sterilisera eftersom torven bryts ner.
  På våren mulchas (= ett jordlager läggs på) vid behov med antingen lika delar gödsel eller kompost och sand, steriliserad mineraljord eller enbart trädgårdens kompost.

  Hoppas svaret ger vägledning!
  Anna-Carin Ek Trädgårdsmästare - hortikultur

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.