Nedtagning av björk

Vi är 4 delägare till en tomt med två sommarstugor. En av delägarna vill ta ner en björk (två stammar) som stått vid strandbrynet i ca 60 år. Den skymmer utsikten. Med tanke på miljö, småfåglar och insekter bl.a. är jag tveksam. Trädet är helt friskt. Förslaget kommer från den delägare, som ägnar sig mest åt tomten. Svårt att säga nej. Vad anser ni? Med vänlig hälsning!
Barbara Nordberg
Mob 070-5746253

Kommentarer

 • Hej,

  Svårt när man inte kommer överens. Botaniska tar aldrig ställning i den här typen av frågor. Hoppas att ni hittar en väg som gör båda parter nöjda.
 • Mycket märkligt svar. Jag ber om en professionell åsikt, inte att någon tar ställning för eller emot. Det finns dessutom inga kontroverser mellan någon av ägarna. Vänligen ge mig ett namn på någon yrkeskunnig person som kan svara på min konkreta fråga.

  Barbara Nordberg
 • Hej!
  Tack för din fråga! Vi kan inte ge råd för platsspecifika frågor. I stället rekommenderar vi att du kontaktar en utbildad, licensierad arborist, eller annan trädspecialist, som kan hjälpa till med detta på plats! Vi som offentlig förvaltning kan inte rekommendera någon enskild firma.

  Vänliga hälsningar
  Botanisten svarar Vetenskaplig Intendent
 • Det handlar om en generell fråga beträffande en frisk björk.

  Barbara Nordberg
 • Generellt finns för biologisk mångfald alltid för- och nackdelar med att ta bort eller behålla ett visst träd. Beslut behöver tas med hänsyn till ett större perspektiv kopplat till vilken skötsel ett område haft och planeras ha i framtiden. Vissa träd-individer bör absolut tas bort t ex för att bibehålla en öppen betesmark med stora naturvärden, medan andra absolut bör lämnas kvar t ex för att gynna hotade arter som lever på trädet.

  Av ovanstående framgår att en bedömning av vilket beslut som är bäst på en enskild plats måste göras på plats utifrån en skötselplan. Det finns alltså inte ett enkelt svar på den generella frågan.
  Botanisten svarar Vetenskaplig Intendent

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.