Att förbättra jord med en del lera i.

Jag har ett stycke mark där jag tagit upp en förvuxen tallhäck. Jorden är hård och lerig och jag tänkte inte köra bort den utan förbättra den på plats. Man brukar väl rekommendera inblandning av sand, torv, kompost och liknande. Hur är det med färskt gräsklipp, ogräsrens, fallfrukt och liknande?

Om sådana växtdelar inte blivit komposterade hur djupt måste de grävas ner för att inte vakna till liv och ställa till besvär?

I ett trädgårdsprogram hörde jag en gång om ett äppelträd som inte mått bra av för stor mängd gräsklipp, jag minns inte riktigt vad som hade hänt med trädet. Har ni någon kommentar till det?


Kommentarer

  • Hej!
    Inblandning av sand och framförallt mullämnen / humus såsom kompost är bra att använda vid jordförbättring av lerjord. Kompost är bättre än torv ur miljösynpunkt. Jag har inte sett trädgårdsprogrammet du nämner men färskt gräsklipp innehåller kväve och man skall aldrig kvävegödsla vedartade växter efter midsommar. För sen kvävegödsling påverkar avmognaden inför vintern negativt. Det är inte heller bra att lägga upp material runt stammarna på träd.

    Det är ingen fördel att gräva ner oförmultnat organiskt trädgårdsavfall som gräsklipp, ogräsrens och fallfrukt och liknande utan bättre att sprida ut det på ytan du vill jordförbättra - under en säsong bryts det mesta ner och resterna kan vändas ner ett spadtag djupt. Om marken är mycket hård kan du grepa igenom den lite innan du täcker med växtavfallet.

    Hälsningar Anna-Carin Ek, trädgårdsmästare
    Anna-Carin Ek Trädgårdsmästare - hortikultur

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.