YtSim

Hej, jag testade just YtSim första gången, för vattenuttag. Det gick bara att ställa in datum fram till slutet av 2018... jag hade gärna ställt in det för 2024 och tänkt mig att grundscenariet istället bygger på de senaste kanske 30 år? Skulle också vara bra om man kunde se grundscenariet för ett helår eller flera år, samt vattenuttaget bara för den begränsade perioden som det pågår, t.ex. för bevattning under maj-augusti eller för uttag till damm under februari-april. Kan det vara något som går att göra men som jag inte klurat ut ännu?
Anuschka

Kommentarer

  • Hej Anuschka!
    Kul att du testat YtSim. Verktyget är närmast att betrakta som en prototyp och det finns väldigt många förbättringsmöjligheter. Tyvärr kan inte verktyget hantera tidsvarierande vattenuttag i dagsläget, och verktyget kan inte heller köra simuleringar till dags datum, dvs 2024, men eftersom du kan simulera perioden 1981-2018 kan du åtminstone få resultat för drygt 30 år. Det går inte heller att tillämpa scenarier vissa perioder i en längre simulering utan ett scenario gäller för hela simuleringen.

    Givet alla begränsningar så kan ändå verktyget ge snabba svar på komplexa frågor. Du kan exempelvis utvärdera effekten av en eller flera åtgärder på olika platser nedströms åtgärderna, eller jämföra effekten av alternativa åtgärder. Förslagsvis använder man YtSim för att göra en snabb "känslighetsanalys" av olika åtgärder för att få en känsla för effektens storlek i relativ mening, men för att sedan få mer detaljerade svar behöver man komplettera analysen med andra verktyg och metoder.
    Niclas Hydrolog
  • Tack Niclas för ett snabbt svar. Se mina frågor då som önskemål för framtida utveckling. Som ett snabbt verktyg att testa vattenuttag med tror jag att det absolut kan funka.
    Anuschka

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.