Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilket är det bästa sättet att jämföra modellresultat med enstaka uppmätta halter

Jag kan på Vattenweb hitta modelldata för näringstransport från inte mindre än sex delområden till en viss sjö (fantastiskt att dessa data är tillgängliga, stort tack!). I fem av dem finns ingen kontinuerlig provtagning av halter, men enstaka mätningar har gjorts genom åren. Nu finns också möjlighet att komplettera dessa med ytterligare ett begränsat antal prover/analyser. Hur ska jag bäst använda enstaka mätningar för att jämföra med modellerade data? Finns det möjlighet att få modelldata för enstaka dagar? Finns det ngt värde av att försöka mäta flöde samtidigt (flottörmetoden)? (Antar att hydrologisk modellering av flöden kan vara mer robust än modellering av halter.) I samtliga delområden är diffus tillförsel från jordbruksmark den största källan.
Anders

Kommentarer

 • Hej!
  Förslag från oss är att genomföra kampanjmätningar, dvs ta flera prover samma månad i flera av tillflödena/bäckarna så variationen blir tydligt. Och komplettera detta med flödesmätningar.
  Vi lämnar inte ut näringsämnesdata på dygnsbasis.
  SMHI har även en tjänst där du kan prenumerera på notifikationer om kommande höga eller låga flöden. Syftet med tjänsten är att de som provtar ska kunna planera när det är lämpligast att mäta, se https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/prognos-med-notifikation-1.156102.
  Lena Hydrolog, produktansvarig
 • Hej!

  Tack för svaret, då vet jag. Ska kolla lite flödesdata och använda mig av tjänsten.

  Anders


  Anders

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.