Till senaste kommentaren

Vilken period avser angivet MW - Hydrologiska data för Görälven, Vattenweb punkt 63343

Hejsan!  

Tack för massor av spännande statistik hos Er på SMHI. I Görälven, punkt Ersbo (station 654) finns en imponerande lång statistik från 1912. MQ för ex.vis då perioden 1991 - 2021 visar här ett MQ om 25,75 m3/s motsvarande 22,57 l/s, km2 (1101 km2).

Tittar jag lite uppströms på punkt 63343 med 977 km2 så anges MQ till 20,19 m3/sek och det anges att statistik finns då för perioden 1991-2021. Vilken period avses här angivet MQ (är sannolikt då modellberäknat? jmf med Esbo som troligen har en mer korrekt verklig mätning via pegel och avbördningskurva).

Skalar man om lite efter att pkt 63343 motsvarar ca 88,7 % av ERSBOs avrinningsområde så borde MQ här vara nära 22,88 m3/sek för perioden 1991-2021.

Er syn emotses.

Mvh

Anders

Anders Heldemar

Kommentarer

 • Hej Anders!
  Jag håller med om din slutsats. SMHI presenterar statistik från både modell och observationer i Vattenwebb. För de flesta platser finns bara modellberäknad statistik, men även denna förbättras av observationer som ligger uppströms eftersom modellen där korrigeras till uppmätta värden. Vi gör dock ingen motsvarande automatisk korrigering uppströms observationer utan då kan man göra en areaviktning som du föreslår.


  Niclas Hydrolog
 • Hej Niklas!  Tack för snabbt svar :-). Låter bra att då nyttja den långa serien från Ersbo som bas för Q-statistiken i Görälven (MQ, HO, LQ,LLQ e t c ). Noterar f ö här den så tydliga tendensen till betydligt högre andel avrinning (vattenföring) under de tidiga vintermånaderna (dec-jan) jmf med första delen av 1900-talet. Klimateffekt (?) då årsmedel-Q är tämligen lika (mer regn som rinner av vintertid - och därmed mindre kvar till vårflod samt något varmare/torrare somrar) i hela serien. Syns tydligt i diagram som ritas upp med ex.vis glidande 10-års medelvärden. Gissar att SMHI noterat samma i många andra långa fysiska mätserier. Var finns de längst serierna i landet ??

  Mvh!

  Anders

  Anders Heldemar
 • Hej
  Det finns långa serier över hela landet. I många av de reglerade älvarna har det vattenföringen mäts innan kraftverkens byggts. Den längsta serien med vattenföring är Vänerns utlopp med mätningar från 1807. Ett annat exempel är vid Långhags kraftverk där mätstationen innan hette Fäggebo och mätningarna startade 1851.

  Exempel på stationer som inte ändrats pga av kraftverk är till stationen Rörvik vid utloppet ur sjön Allgunnen i Lagans avrinningsområde. Där startade mätningarna 1907. I Piteälven finns stationen Stenudden som startade 1916.
  I Mälaren finns vattenstånd nedskrivna sedan slutet på 1700-talet men sporadiskt fram till ca 1850 därefter är den komplett. Men den absolut längsta tidserie vi har är islossningen i Torneälven som har dokumenterats sedan början på 1700-talet.


  Det är några exempel. Du hittar delar av våra data i Vattenwebb(https://vattenwebb.smhi.se/station/). Kryssa för även nedlagda stationer.
  Vänliga hälsningar
  Maud Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.