Till senaste kommentaren

Vattenvolym från Tingstäde träsk

Hej,
Skickade frågan den 17 maj och skickar ånyo eftersom jag inte fått något svar ännu.

Jag vill ha fram uppgifter på hur mycket som rinner ut från sjön som årsmedelvärde. När jag tittar i vattenwebben så får jag fram för perioden 1991-2020 och MQ 0,06 vilket ger cirka 1,9 milj kubik/år. Sjön är ytvattentäkt för bland annat Visby och i snitt tas det ut 1 milj kubik/år. Sjön är dämd men minsta tillåtna vattenföring är 10 l/s och det flödar naturligtvis ut betydligt mer än så under perioder. Är vattenuttaget med i den modellerade siffran?
Med vänliga hälsningar
Peter Landergren
Peter Landergren

Kommentarer

  • Hej Peter! Det beräknade flödet motsvarar nettoutflödet, dvs det som faktiskt rinner ur sjön när uttag dragits bort. Uttaget motsvarar ca 1,1 miljoner m3/år i våra beräkningar. Utflödet ska betraktas som osäkert pga begränsad tillgång till mätdata för kalibrering/validering av beräkningarna.
    Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.