Till senaste kommentaren

Vattenföring Naturlig eller Stationskorrigerad i "Hydrologiskt Nuläge"

Jag har en kvarn som skall in för NAP till Domstol 1/9 i år, och jag vill kunna jämföra bilder med flöden i ån vid kvarnen (mätpunkt 1085 ligger närmast Fyllinge Kvarn i Fylleån).

I datan som kan laddas ner för ett vattendrag finns
Total
vattenföring
[m³/s]

Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]

Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]

Lokal
vattenföring
[m³/s]

Vilket är det som redovisas i "Hydrologiskt Nuläge" när man går in och kollar vad som varit och prognos? Kollar man på MLQ,MQ,MHQ så ser det ut att vara stationskorrigerad. men det är betydligt högre än Naturlig eller Total.

Och hur kan det vara så mycket högre en lågvattendag som t ex sommar 2019, då det då inte går något vatten mer än lite läckage genom turbin:

2019-07-28 0,636 0,820 0,636 0,006

Vad är "Lokal Vattenföring"?

tacksam för svar.

Magnus Eliasson
Magnus Eliasson

Kommentarer

 • Hej
  Det är stationskorrigerad vattenföring som visas i Hydrologiskt nuläge.

  I Fylleån finns en mätstation av vattenföring vid Simlångsdalen. I den punkten byts modelldata ut mot observerad vattenföring. Det är den som gör att Total stationskorrigerad data är högre (inte alltid med ofta) än Total vattenföring från den punkten och nedströms i Fylleån.

  Eftersom Total vattenföring och Total naturlig vattenföring är lika finns inga regleringar eller vattenuttag med i modellberäkningarna för Fylleån.

  För låga värden blir osäkerheterna stora och underlaget i vattenwebb ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället

  Lokal vattenföring är det vatten som rinner till vattendraget i valt område. I exemplet nedan, det vatten som tillkommer Fylleån från det blåmarkerade området.
   Med vänliga hälsningar

  Maud Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.