Vattenföring, långtidstrender.

Hej,

Jag tittar på vattenföringen i Rickleån (mynningen) och hittar tre perioder med data. Period 1 (1976-2000) nedlagd mätstation där all data är kontrollerad, period 2 (2004-2019) modelldata per område och period 3 (1981-2010) från Hypeweb. Min tanke är att undersöka trender i vattenföring perioden 1976-2019 under specifika dygn (helst från 1970 och framåt) och enklast vore att fylla ut glappet mellan period 1 och 2 med värden från period 3. Nu visar det sig dock att värdena för period 3 skiljer sig en del mot de andra perioderna vilket kan förklaras av att period 3 (hypeweb) har en lägre upplösning än period 2 (?) (https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologisk-forskning/hype-1.557)

Fråga 1: Finns det en omräkningsfaktor för skillnad i modellberäkning Sverige-Europa?

Fråga 2: Är det rimligt att använda period 1 och 2 efter varandra rakt upp och ned eller finns det någon känd skillnad mellan de två dataseten (tex att ena ger mer extremvärden än den andra etc)

Tack på förhand.

//Tobias

Kommentarer

 • Hej Tobias!
  Du hittar längre tidsserier (från 1981 och framåt) från S-HYPE från denna länk:
  https://vattenwebb.smhi.se/nadia/

  SMHI kan (mot ersättning) ta fram och leverera tidsserier från 1961 med S-HYPE.

  Det finns ingen omräkningsfaktor mellan S-HYPE och E-HYPE pga skillnader i upplösning och annat. Modellerna drivs dessutom med olika meteorologiska dataset.

  Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.