Till senaste kommentaren

Vattenbalans med 30-års medelvärden på nederbörd

Var hittar man data/modelldata om man ska titta på en vattenbalans med 30-års medelvärden på nederbörd / evaporation samt en vattenbalans för ett torrår med återkomsttid 1/10 år? Jag har försökt ladda ned modelldata för olika avrinningsområden, men hittar bara från år 1999.

Kommentarer

  • Medelvärden för perioden 1981-2010 finns att ladda ner i excelfiler för varje delområde, på första fliken "områdesinformation", alternativt kan du ladda ner en tabell med medelvärden för alla delaro i landet. De parametrar som finns beräknade är nederbörd, avdunstning och avrinning.

    Motsvarande värden med 10 års återkomsttid finns inte att ladda ner från webben utan måste beställas från SMHI. Ett lämpligt sätt är att beställa årsvärden för samma period som medelvärdena är beräknade för (1981-2010), dvs 30 år, sortera värdena i storleksordning och plocka ut det tredje lägsta värdet i dataserien. Detta motsvarar en återkomsttid på 10 år. Beställningar kan göras till dataleveranser@smhi.se.


    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.