Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vattenbalans i Hype

Hej,
Jag har vill modellera olika typer av vattenuttag från olika sjöar för att se hur det påverkar nivån för ytan. Jag tänkte använda inflödet från uppströmsområden som indata. För att kunna skala inflödet för att få med nederbörden över sjön kontrollerade jag långtids summan av inflöde från uppströmsområden mot långtids summan av utflöde från sjön. För Gesebolsjön så blir summorna av Total naturlig vattenföring [m³/s] för uppströms områden större än Total naturlig vattenföring [m³/s] för utloppet av sjön. Det rinner alltså in mer i sjön än ut. Hur hänger det ihop?

I bifogat excel har jag summerat uppströmsområden och jämfört med utflödet på fliken Balans.

Med vänliga hälsningar
Pernilla
Pernilla

Kommentarer

  • Hej Pernilla!
    Några av de nio delområden som ligger uppströms Gesebolssjön är kopplade sinsemellan och blir alltså "dubbelräknade" i din summering. Det kan vara svårt att se detta i kartan men ett exempel är område 40491 som rinner till 40494. Du behöver alltså ta bort de områden i summeringen som saknar direkt koppling till 40493 (Utloppet av Gesebols sjö). Hoppas detta löser problemen!
    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.