Till senaste kommentaren

Vad står de röda tårtbitarna i belastningscirkeldiagrammen för?

Jag tittar just nu på Kungsbackafjordens belastning av kväve och fosfor och när jag tar ut cirkeldiagram för yttre fjorden så kommer det upp en röd tårtbit i diagrammet som är angiven som Direktutsläpp punktkällor. Den finns inte för Inre fjorden. Vad betyder den posten?

Kommentarer

 • Hej Bodil!

  I Vattenwebb finns utsläpp med från alla industrier och reningsverk som är sammanställda av SMED-konsortiet. Om utsläpp sker till en kustvattenförekomst anges belastningen som "Direktutsläpp punktkällor". Att tårtbiten inte dyker upp för Inre fjorden innebär att inga industrier eller reningsverk med direktutsläpp till den vattenförekomsten finns registrerade i SMED-data.

  Sofia Modellexpert kustvatten
 • Tack Sofia!

  Reningsverk har ju en egen post (tårtbit) så det handlar alltså om industriutsläpp om jag förstår dig rätt. Är det baserat på data från SMP eller var kommer uppgifterna ifrån? Jag hittar bara en registrerad industri i avrinningsområdet och den har inga registrerade utsläpp till vatten, bara till luft. Så jag blir lite konfunderad.

 • Hej igen

  Har kollat lite till på diagrammet - kan det vara så att cirkeldiagrammen i Vattenweb har lite olika poster - ibland bakas reningsverk in i punktkällor och ibland inte? De ser nämligen olika ut för Inre resp yttre Kungsbackafjorden. I Inre Kungsbackafjorden har reningsverk en egen tårtbit, men inte i Yttre. Fast jag har dubbelkollat, det finns långt ut i fjorden ett utsläpp från ett reningsverk, så i så fall borde det vara det som representeras av den röda tårtbiten i cirkeldiagrammet för Yttre Kungsbackafjorden antar jag?

 • Hej igen!

  Alla poster i belastningscirkeldiagrammen förutom ”Direktutsläpp punktkällor” är källfördelningen av de utsläpp som kommer i tillrinningen från land. Både avloppsreningsverk och industrier har en egen färg i legenden och får en tårtbit i diagrammet om utsläpp finns på land inom avrinningsområdet. I ”Direktutsläpp punktkällor” ingår både industrier och reningsverk om de har direktutsläpp till kustvattenförekomsten.

  I yttre Kungsbackafjorden finns ett reningsverk som registreras som Direktutsläpp punktkällor.

  I den version som nu finns i vattenweb är Direktutsläpp punktkällor basreade på PLC5-data, den föregående sammanställningen som gjordes inom SMED av SCB baserat på data från SMP. Den nya sammanställningen, PLC6 kommer att användas i nästa uppdatering av vattenweb.

  Sofia Modellexpert kustvatten
 • Jag har en liknande fråga för Björköfjärden SE621265-173125. I den anges att det inte finns reningsverk och industrier, vad ingår då i direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten? Får det inte att stämma med att det bara kan vara enskilda avlopp då den siffran för fosfor från enskilda avlopp är 0,035 ton och nästan det dubbla för direktutsläpp punktkällor från land (0,088 ton per år).
 • Hej Sofi,
  Om du till exempel laddar ner filen för Björköfjärden och tittar i fliken "Källfördelning" så beräknas de utsläppskällor (t.ex. avloppsreningsverk och industrier) som finns under "Total belastning från land" med den hydrologiska modellen S-HYPE. Det är alltså punktkällor som har en koppling till den aktuella kustvattenförekomsten via tillrinningen från land, men de kan vara belägna ganska långt uppströms eller inåt land. I fallet med Björköfjärden så finns inga avloppsreningsverk eller industrier i kustvattenförekomstens tillrinningsområde på land.

  Tittar du istället under "Total belastning" så ingår all belastning från land (inklusive punktkällor belägna på land) i posten "Belastning från land". Under posten "Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten" så finns de punktkällor (avloppsreningsverk, industrier och vattenbruk) som antas ha ett utsläpp som sker direkt i kustvattenförekomsten. De är alltså belägna så nära kusten att i princip ingen retention hinner ske innan utsläppet når kustvattenförekomsten. Posten direktutsläpp är alltså inte uppdelad på olika typer av verksamhet utan den säger egentligen bara att det är en eller flera punktkällor (avloppsreningsverk, industrier eller vattenbruk) som har utsläpp direkt i havet. Eventuella avloppsreningsverk eller industrier under "Total belastning från land" är helt andra punktkällor vilka har sitt utsläpp på land.

  I det aktuella fallet är det två avloppsreningsverk som har direktutsläpp i Björköfjärden. I dagsläget kommer dessa utsläppsuppgifter från PLC6, vilket är en sammanställning av utsläppsuppgifter från Svenska miljörapporteringsportalen. Framöver kommer vi att uppdatera utsläppsuppgifterna med data från en nyare sammanställning, PLC7.

  Återkom gärna om det fortfarande är något som är oklart.
  Med vänliga hälsningar
  Sofie Modellexpert kustvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.