Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad menas med Urbant inkl. dagvatten

Vad menas med urbant inkl. dagvatten? Vilket annat urbant vatten ingår i värdet förutom dagvatten?

När man tittar närmare på vattenförekomsten Norra Vaxholmsfjärden kan man läsa att utsläppet från urbant inkl. dagvatten enligt SMHI's värden är 982 kg  kväve och 92 kg fosfor. När vi sedan tittar på uppgifter från SMED är utsläppen från dagvatten 166 kg kväve och 23 kg . Skillnaden är väldigt stor och därför undrar vi vad som ingår förutom dagvatten?

Kommentarer

  • Hej och ursäkta för att svaret har dröjt!

    ”Urbant inkl dagvatten” i Vattenwebb är summan av SLC-klasserna 6, 60 och 65, dvs urbana (ogenomsläppliga) och semiurbana ytor (som exempelvis parker).

    Hypesupport Modellexperter sötvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.