Uppgift om källfördelning

Jag har laddat ned modelldata från Pampusfjärden och är särskild intresserad av antropogen belastning från land. När det gäller belastning från t ex industrier - är det enbart industrier som har direktutsläpp till Pampusfjärden som ligger i kategorin "industrier", eller inräknas även belastning från industrier uppströms Pampusfjärden? Hur hanteras i så fall retention i modellen?

Stämmer det att modellen bygger på utsläppsdata från 2017? Var hittar jag underlag över olika industriers bidrag, dvs. med namngivna industrier? Har en gammal fil med 2014 års data från olika punktkällor, men det kanske finns nyare.

Tack på förhand!


Helene Ek Henning

Kommentarer

 • Hej Helene,
  Punktkällor som är belägna så nära kusten att ingen betydande retention antas ske, alltså direktutsläpp, redovisas under "Direktutsläpp punktkällor i kustvattenförekomsten". Vid den rubriken har eventuella industrier, avloppsreningsverk och vattenbruk slagits samman. Belastning från industrier längre uppströms beräknas med den hydrologiska modellen S-HYPE och redovisas vid den rubrik du hänvisar till, "Industrier" under "...belastning från land". Hur retentionen beräknas med den hydrologiska modellen kan du läsa här: https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/retention-1.29594

  Det stämmer att information om punktutsläpp kommer från den sjunde belastningssammanställningen PLC7 till vilken utsläppsuppgifter hämtades för år 2017. Information om dessa utsläppsuppgifter bör du kunna hitta i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Mer information om hur punktkällor hanteras och redovisas i Kustzonsmodellen finns här: https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/punktkallor-och-landtillrinning-i-kustzonsmodellen-1.162465

  Återkom gärna vid eventuella följdfrågor.
  Vänliga hälsningar
  Sofie Modellexpert kustvatten
 • Tack för snabbt svar! Bara så att jag uppfattat rätt:
  Under kategorin industrier ligger alltså både direktutsläpp från industrier till Pampusfjärden OCH utsläpp från industrier uppströms Pampusfjärden (minus retention)?
  Helene Ek Henning
 • Hej igen,
  Nej, under "Industrier" ligger bara utsläpp från industrier uppströms Pampusfjärden och under "Direktutsläpp.." ligger bara utsläpp från industrier (bl.a.) med direktutsläpp. Det är alltså olika punktkällor under de båda rubrikerna. Bra att du dubbelkollade, jag ska se om jag kan förtydliga det i artikeln som beskriver punktkällor.
  Vänligen,
  Sofie Modellexpert kustvatten
 • Hej Sofie!
  Tack för förtydligandet och snabb respons.
  Mvh
  Helene
  Helene Ek Henning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.