Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Status hydrologisk regim


I Vattenwebb Status hydrologisk regim finns parameterar enligt HVMFS 2019:25 beräknade för tidsupplösning tim resp. dygn. Frågan gäller naturlig vattenföring med timupplösning.

Har den hydrologiska modellen (SHYPE) för naturlig vattenföring:
-drivdata med timupplösning (eller högre)
-tidssteg i simulering med timupplösning (eller högre)

Hälsningar
Kristoffer


Kristoffer Hallberg

Kommentarer

  • Hej Kristoffer!
    Vi använder en hybridlösning för att beräkna naturlig vattenföring med timupplösning. Den lokala avrinningen i varje delavrinningsområde beräknas med dygnsupplösning, dvs med ordinarie S-HYPE modell, medan "routingen" genom vattendrag och sjöar i det hydrologiska nätverket beräknas med timupplösning. På samma sätt beräknas den påverkade vattenföringen med timupplösning, men där uppdateras även modellen med mätdata vid kraftverken (där mätningar är tillgängliga).
    Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.