Till senaste kommentaren

solens deklination kontra uppvärmningen av sjöar och hav

vid vilken solhöjd slutar solen värma upp land och hav på våra breddgrader

Kommentarer

 • Så länge som solen är över horisonten bidrar solstrålningen med energi till jordytan (hav, sjö och mark). Alltså värmer solen alla dagar tex i Svealand även om det är minimalt under vintern. Men det är nog inte detta du undrar över.
  Samtidigt med solstrålningen (kortvågig strålning, våglängder mindre än 4 mikrometer) sker ett utbyte av långvågig strålning (våglängder större än 4 mikrometer) mellan atmosfär och jordyta. Styrkan av den långvågiga strålningen är proportionell mot temperaturen hos den strålande ”kroppen”. I de flesta fall är nettot av den långvågiga strålningen negativ eftersom jordytan är varmare än den överliggande atmosfären. Det vill säga jordytan tappar energi via långvågig strålning.

  Därtill finns tre andra processer som bidrar till jordytans energibalans. Energiflöde underifrån (tex via konvektion från djupare vatten), utbyte av värme från eller till atmosfären (kallas ofta sensibelt värmeflöde) samt energi som åtgår eller avges i samband med avdunstning/kondensation (latent värme).

  Alla de nämnda processerna verkar alla dagar året runt i större eller mindre omfattning och ofta på ett komplext vis. Det jag tror är din fråga är när energiförlusterna överstiger intäkterna. För att svara på detta behöver vi därför förenkla problemställningen något. Temperaturen på jordytan (vattenytan) är ett mått på energiinnehåller; tex vattnet. Om vi är intresserade av genomsnittliga förhållanden kan vi alltså studera hur temperaturen av jordytan varierar över året.
  När den stiger överväger intäkterna och när den faller förlusterna. Vad gäller tex lufttemperaturen som är nära kopplad till markytan så har vi i Sverige de högsta temperaturerna i genomsnitt vanligen i juli och de lägsta i januari i norra och i februari i södra Sverige. Vattentemperaturen ändras långsammare än luften (större utbyte med djupvatten) så där är en förskjutning mot senare datum. Det hela kompliceras där ytterligare på grund av isläggning.

  I Vattenwebb kan du ladda ner data för vattendrag som inkluderar beräkningar av vattentemperatur. Med dessa data kan du bilda dig en uppfattning om hur vattentemperaturen varierar under året i olika delar av landet.
  Niclas Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.