Skillnader i S-Hype versioner

Hej,
jag håller på att utvärdera flödet i en station i Imälven. Jag har tidigare använt S-Hype för detta och fått mycket bra korrelation mot egna mätdata. Nu verkar det som om något har hänt med modellen för senaste körningen visar på mycket märkliga resultat.
När jag laddar ner data från området så blir det inte likadant som det var när jag laddade ner data i maj i år. Jag bifogar nedladdningar av dygnsuppdaterade data från området. Det skiljer rätt mycket (se bifogad fil).

Jag tycker att den senaste modellen verkar konstig och ser gärna en översyn. Kanske den nya är bättre, annars ser jag gärna att den gamla används igen.

med vänlig hälsning
Jonas
Jonas Bermin

Kommentarer

  • Hej!
    Det stämmer att det skiljer mycket mellan modellversionerna SHYPE 16E OCH 16F. Hela kalibreringen av SHYPE är omgjord för att i genomsnitt stämma så bra som möjligt vid cirka 500 vattenföringsstationer runt om i hela landet. Den nya versionen är även uppdaterad till en senare kalibreringsperiod, nämligen 2009-2018. Tidigare användes 1999-2008. Vid de flesta stationerna stämmer den nya modellen bättre överens med mätdata för 2009-2018 än den gamla. Figurerna (bifogat) visar anpassningsmåttet NSE (Nash Sutcliffe Efficiency) och korrelationen för fyra stationer i närheten av det aktuella området och nedströms denna. Alla de fyra stationerna är kraftverk, och alla stämmer bättre med den nya versionen. Den station som ligger närmast nedströms den aktuella punkten är Gulllspångs kraftverk. Sjön Skagern är hårt reglerad och det är svårt att få en bra anpassning mellan modell och mätvärden från Gullspångs kraftverk. Kalibreringen blir därför lite extra osäker, vilket gör att parametervärdena uppströms kan skilja mer än vanligt mellan modellversionerna. Detta har kanske inneburit att den nya modellen stämmer sämre mot mätvärden i Imälven. Målet är som sagt att en ny modellversion ska leda till fler förbättringar än försämringar. I enstaka punkter kan det bli sämre, men den studerade perioden är kanske för kort (4 ½ månader) för att man ska kunna avgöra detta. I det här fallet är förbättringen för Sveriges största vattendrag, Göta älv vid Vargön, mycket stor, vilket överväger enskilda försämringar uppströms.    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.