Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Skilja på mänsklig och naturlig belastning i FUT

I datat från FUT (PLC5 med tillägg) går det inte att skilja på bakgrund och mänskligt bidrag. I norra Sverige där skogsbruket står för en högre andel blir detta väldigt konstigt när vi räknar fram betingen. Betingen blir för stora med tanke på att stor del av belastningen från skogen är naturlig.

Vi i kustgrupp Nord vill att ni skiljer på den naturliga och mänskliga belastningen av fosfor och kväve i FUT-data (som ni gjort för S-HYPE). Detta skulle leda till mer rättvisande bild av olika källors bidrag och även rimligare förbättringsbeting som ska uppfyllas genom åtgärder.

Kommentarer

  • Hej!
    Lämna gärna detta önskemål i vår förslagslåda där du kan lämna önskemål om tjänster/produkter från SMHI som behövs inom vattenförvaltningsarbetet. Förslagen kostnadsuppskattas fortlöpande av SMHI och tas sedan upp för prioritering av den Operativa gruppen. Högprioriterade förslag lyfts in i SMHIs arbetsplan för arbete inom Vattenförvaltningen.

    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.