Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Sjökartor

Hej!

På er website http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/ där man kan zooma in enskilda sjöar och klicka fram information om en specifik sjö. På många av dessa sjöar finns det sjökartor med djupkurvor tillgängliga att ladda ner. Till exempel:
http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/rest/downloadmap/679391-153415
Många av dessa kartor verkar vara från 70-80-talet och ej skapade av SMHI utan lokalt i respektive kommun. Jag kan inte finna någon information om copyright på dessa kartor och undrar därför om de kan vara i s.k. "Public Domain" så att jag som läsare av SMHIs vattenweb fritt får använda och sprida dem vidare? Jag tänker mig i första hand till ett uppslagsverk såsom Wikipedia (https://sv.wikipedia.org ) som naturligtvis följer copyright-lagarna och endast tillåter fritt material.
Vänliga hälsningar,

Anders Hansson

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Så roligt att du hittat sjödjupskartorna!

  Det stämmer, som du skriver, att det oftast inte är SMHI som utfört de enskilda kartorna. De flesta har vi fått tillsända oss från Länsstyrelsen, enskilda kommuner eller intresseorganisationer. En del kartor är tämligen nya medan andra ritades för mer än hundra år sedan. På så sätt är de inte alltid en beskrivning över hur läget ser ut idag i sjöarna utan de är också tidsdokument över hur sjöar sett ut tidigare, och i de fall en sjö har flera kartor från olika tider så kan vi också se sjöns utveckling över tid. Det får till följd att vi inte kan ansvara för att sjödjupsinformationen alltid överensstämmer med verkligheten eftersom tid huvudsakligen är ett mått på förändring. 

  Alla de sjödjupskartor som vi publicerat på Vattenwebb är att räkna som Öppen data, även om det inte står på varje enskild sjödjupskarta. Många av de organisationer som lämnat kartor till oss önskar att de publiceras för fri åtkomst så att så många som möjligt kan ha nytta av informationen.

  Vänliga hälsningar,
  Ola
  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.