Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Omsättningstid kust

I de kustvattenförekomster som jag använt Vattenwebb till är omsättningstiden mycket högre i djupvattnet (färre antal dagar för vattnet att bytas ut) än för ytvatten. Jag och en oceanograf här tycker att det är lite märkligt. Är det rimligt?

Det gäller t.ex. Himmerfjärden utanför Södertälje, samt Lilla Värtan, Stora Värtan och Edsviken utanför Stockholm.

Kommentarer

 • Tack för din fråga!
  Det finns många fördelar med att modellera kustvattens förhållanden. Men en av nackdelarna är att modellens upplösning kan ge upphov till en del förhållanden som man inte nödvändigtvis förväntar sig naturligt. Kustzonsmodellens vatten som kommer till en ny vattenförekomst har vattenålder 0 och det åldras sedan medan det förflyttar sig inom kustvattenförekomsten. De djupaste cellerna är mycket små och dessutom finns inget meddrag av vatten under tröskeldjupet. Omblandningen där beror på skiktningens stabilitet och vindens stress på vattenytan.

  Detta kan fylla de små djupa cellerna med ungt vatten som sedan åldras medan det rör sig vertikalt. Detta kan resultera i en aningens bubbelformad profil för omsättningstiden, med lite högre omsättningstid i mellandjupen och lägre i ytan och mot botten.

  Det är inte helt oväntat att profilerna har detta utseende eftersom vattnet är yngst där det kommer in (typiskt ytan och botten). Om man däremot studerar hela vattenmassan under språngskiktet kan man dock få en mer samlad bild av hur stagnationen ser ut.

  Varje kustvattenförekomst har sina egna fysiska förhållanden och det är svårt att gå in i detalj på vad som gett upphov till ett specifikt fenomen utan att lägga ganska mycket tid på det. En av fördelarna med Vattenwebb är att man har möjlighet att jämföra modellerade värden med uppmätta värden på många parametrar för att få en idé om hur modellen presterar i olika områden. Konsultera därför gärna Utvärdera  Kustzonsmodellen för att studera prestationen i Kustvattenförekomsterna av intresse. Omsättningstid som sådan är dock inte av de parametrar som utvärderas.

  Jag har gjort en sammanställning av de årliga, månatliga och dagliga profilerna för de fyra kustvattenförekomster du nämner. Kustvattenförekomsterna uppvisar tendensen med högre vattenålder i mellandjupen vissa tider på året, medan de har en mer klassisk profil andra delar av året. Vissa kustvattenförekomster visar det tydligare än andra.
  Jag skulle säga att tendensen verkar vara starkast i Edsviken, medan den i Stora- och Lilla Värtan inte är lika tydlig.

  Hoppas detta gav klarhet kring omsättningstidens profil.Och lycka till med ditt fortsatta arbete.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.