Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Omkastade rubriker i belastning 1999-2011

Hej!
Det har nog blivit fel rubriker i någon av excelfilerna "Netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)". Den kolumn som i "Total belastning 1999-2011" benämns "Övrigt" heter i "Bakgrundsbelastning 1999-2011" "Urbant_inkl_dagvatten". Det är inte rimligt att "Urbant_inkl_dagvatten" är nästan noll för både kväve och fosfor som det är i total-filen.

Kommentarer

 • Hej Gunnar!
  Kolumnen ”Urbant_inkl_dagvatten” är mellan 0 och 130000 för kväve och mellan 0 och 5370 för fosfor i filen SourceApp-NWP-normal.xlsx (som man hämtar under rubriken ”Total belastning 1999-2011”). Är det något speciellt område som felaktigt är nära noll?

  Motsvarande kolumn i filen SourceApp-NWP-bakgrund.xlsx (som man hämtar under rubriken ”Bakgrundsbelastning 1999-2011”) är noll för alla områden. Det beror på att Urban och semiurban mark ersatts vid beräkningen av bakgrundsbelastningen.

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig
 • Hej Niclas!
  Misstänkte att jag inte lyckades formulera problemet :). Det jag försöker göra är att räkna fram antropogen påverkan genom att minska total belastning med bakgrundsbelastning. Det borde väl fungera eller är jag fel ute redan där?

  Ett exempel: Daro 621012-143039 har 0 kg under övrigt och 36,0 kg under urbant i total belastning. Samma daro har 24,7 under övrigt och 0 under urbant i bakgrundsbelastning. Antropogent ger alltså -24,7 kg under övrigt. Det är där jag tänker att övrigt och urbant har bytt plats i total och bakgrund.

  Dessutom...
  För samma daro är total belastning jordbruk 107 kg och bakgrund 132 kg.
  Resultat = -25 kg? Så är det för 67 av de 102 daro som jag tittade på.

  Som sagt... kan jag inte använda filerna på detta sätt för att få en översiktlig källfördelning för våra kustdaron 1999-2011?

 • Hej Gunnar!

  Jag har svar på ditt första problem. Anledningen till att belastningen från ”övrig mark” är större i bakgrundsbelastningen än i den totala belastningen är att det inte är samma markyta det är fråga om. När bakgrundsbelastningen ska beräknas minskas arean med urban mark till noll och samtidigt görs motsvarande ökning av ”övrig mark”.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.