Olika koordinatsystem

Hej! Jag vill ladda ner flödesdata för olika delavrinningsområde. Varför använder ni olika koordinatsystem? T.ex i Hagbyån finns närliggande områden med AROID 627394-561765 SWEREF99 samt AROID 627961-150765 RT90.

Kommentarer

 • Hej Ann-Eva!
  Jag hoppas att det fungerat bra att ladda ned flödesdata!
  När jag tittar i Vattenwebb på de två områden du nämner så ser jag ingen skriftlig referens till RT90. Utloppspunkterna är angivna i SWEREF99TM.

  Men nu inser jag att du kanske funderar på hur vi tagit fram siffrorna som utgör AROID. Stämmer det?

  När det började att sättas ID på delavrinningsområden så diskuterades hur man skulle kunna ge varje delavrinningsområde, och dessutom sjöar och vattendrag, unika ID. Man kom fram till att varje företeelse i naturen, dvs sjö, vattendrag och avrinningsområde, kunde definieras av en punkt i rikets nät. För sjöar användes platsen för sjöns huvudsakliga utlopp, för vattendrag användes den punkt som låg längst nedströms innan sammanflöde till nästa vattendrag, sjö eller hav, och för avrinningsområden så användes utloppspunkten. Arbetet påbörjades på den tid då RT90 användes som koordinatsystem, så alla ursprungliga ID har RT90-positioner som bas.
  År 2007 började Lantmäteriet att använda Sweref99TM istället för RT90 på sina kartor, och sedan 2012 har Svenskt VattenARkiv, SVAR, använt Sweref99TM som bas. Eftersom de ID som vi satt på vattendrag, sjöar och delavrinningsområden redan var tämligen kända och välanvända, åtminstone relativt sett, så valde SMHI att inte byta ut dem mot nya i Sweref99TM år 2012. Ifall den definierande punkten justerats efter 2012 för en sjö, ett vattendrag eller ett delavrinningsområde så har dess nya ID baserats på positionen i koordinatsystemet Sweref99TM.
  Det här får till följd att ID för sjöar, vattendrag och delavrinningsområden inte med säkerhet kan användas för att hitta företeelsens definierande punkt. Dessa ID är alltså att betrakta mer som namn än som informationsbärande för position. Därför anges delavrinningsområdenas utloppspunkt som ett eget attribut i Vattenwebb, och där anges även vilket koordinatsystem som används.

  Mvh,
  Ola

  Ola Databasexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.