Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Näringstransport från Göta älv till Rivö fjord

Är Total kväve- och fosfortransport samt Total kväve och fosforkoncentration modellerad data eller mätdata, tittar på näringstransporten från Göta älv till Rivö fjord (108 Göta älv) ? Försöker utreda om fosfortransporten ökat från älven då klorofyllhalten ökat vid Skalkorgarna de senaste åren.

Kommentarer

  • Hej Sandra!

    Näringsämnena du hittar i vattenwebb under fliken "Modelldata per område" är modellerade (beräknade) värde. Däremot så finns det en utvärdering av modellerade värde mot observerade mätvärde i vattenwebb också (https://vattenwebb.smhi.se/kustzondiff/) var du kan få detaljerad information om olika näringsämne (kväve, fosfor, osv.) fram till 2016 för just Rivö fjord. Det baseras på vår kustzonsmodell. För näringsämnen som kommer in till fjorden från Göta älv så kan du även titta på modellutvärderingen (fliken "Utvärdera HYPE-modellen") var du kan välja t.ex. kväve och sedan få en detaljerad graf genom att klicka på punkten av intresse och sen "visa detaljerad utvärdering".
    Hoppas det hjälper.

    Med vänliga hälsningar,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.