Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Modellerad vattenföring i vattendrag på Gotland

Hej,
Jag har sett att ni går ut med varningar för mycket låga flöden i stora, medelstora och extra känsliga vattendrag i vissa delar av landet. Länsstyrelsen på Gotland har i dagarna gått ut med meddelande om att flödena i våra vattendrag nu är så låga att det inte är tillåtet att ta ut vatten från vattendragen såvida man inte har tillstånd eller anmält ett uttag tidigare. Min fråga är hur vi kan få in detta med varningar i ert system när vattendragens flöden går ner under en viss nivå. Det skulle vara bra om vi kunde ha en framtida dialog om detta. Vi har ju ett antal vattendrag som är extra känsliga och mycket värdefulla för bland annat fisk.
Vänligen
Peter Landergren
Länsstyrelsen Gotland
Peter Landergren

Kommentarer

  • Hej!
    Ursäkta sent svar på din fråga. Vi håller på att utveckla definitioner för torka/lågflöden och hoppas utifrån detta kunna bedöma risk att flöden når under vissa fördefinierade nivåer. Diskussion om hur dessa nivåer ska sättas behövs och SMHI har förhoppning att få till ett projekt mellan flera myndigheter/organisationer under kommande år. Vi tar med oss dina tankar i det fortsatta arbetet och ska försöka återkomma när vi närmar oss.
    Lena Hydrolog, produktansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.