Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad står MLQ/MQ/MHQ i Hydrologiskt nuläge?

När man i diagramet trycker på rutan med beteckningen MLQ/MQ/MHQ så färgas den grön och det framträder 2 gröna linjer.
Vad innebär dessa två gröna linjer?

Kommentarer

 • När du trycker på denna knapp visas tre olika flödesstatistiska nivåer i diagrammet: Medellågvattenföringen (MLQ, nedre grön horisontell linje), medelvattenföringen (MQ, blek grön horisontell linje) och medelhögvattenföringen (MHQ, övre grön horisontell linje). Dessa representerar långtidsmedelvärden över perioden 1981-2010. De blå nyanserna i diagrammet visar däremot flödesstatistiska värden för varje enskild dag under året.

  Du kan alltså avgöra om det aktuella flödet är högre/lägre än normalt för en viss dag eller för medelvärden över hela året.

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig
 • Tack för snabbt svar.
  Det gör det enklare att se när det är rimligt att ta vattenprover och där man vill nå så när ett maxflöde/högflöde som möjligt.

 • Det är just det vi hoppas på - att användare ska kunna bedöma hur vanligt/ovanligt förekommande det aktuella flödet är. Ett flöde som är högt jämfört med historiska flöden för den aktuella dagen på året (blå nyanser) är kanske inte speciellt högt jämfört med medelvärden för hela året (gröna linjer), eller vice versa. Hör gärna av dig med synpunkter på hur denna tjänst kan förbättras ytterligare!

  Niclas Hydrolog, marknadsansvarig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.