Till senaste kommentaren

Markanvändningen Urbant inkl. dagvatten

Hej!
Hur beräknas avrinningen från markanvändningen "Urbant inkl. dagvatten"? I mina beräkningar skiljer sig årsvolymen kraftigt om jag beräknar avrinningen för ett urbant avrinningsområde med avrinning (mm/år) och area från SHYPE jämfört med om jag använder angiven nederbörd i SHYPE och reducerad area efter avrinningskoefficienter enligt p110.
Jag får inte samma årsvolym fören jag sätter avrinningskoefficienten på 0,3 för Urbant inkl. dagvatten.

Jag har jämfört med ett avrinningsområde som har 0% Urbant inkl. dagvatten och då skiljer sig inte de olika beräkningsmetoderna alls.

Antas det att dagvattennätet inte leder vattnet till recipienten?
Julia

Kommentarer

  • Hej Julia!
    Här kommer ett svar från modellutvecklarna:
    " S-HYPE beräknar avrinning från olika ytor inom tätorter avgränsade av s.k. tätortspolygoner. Avrinningen beräknas för samtliga ytor på samma sätt utifrån nederbörd, avdunstning och förändringar i magasinering i marken (med dygnstidsteg). Hårdgjorda ytor inom tätorten är parameteriserade för att ge en snabb avrinning (främst ytavrinning) efter nederbörd (och låg avdunstning) medan andra ytor inom tätorten (parker och andra grönytor etc.) där vattnet infiltrerar bättre får mindre dynamisk avrinning och högre avdusntning. Avrinning från de olika ytorna inom ett avrinningsområde slås ihop och leds till recipienten (vattendrag inom området)."

    Vänliga hälsningar
    Maud Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.