Till senaste kommentaren

Kustzonsmodellen i våra gemensamma kustvatten med Norge

Hej
Undrar om man tagit hänsyn till Norges belastning i våra gemensamma kustvattenförekomster i Idefjorden och Singlefjorden?

Kommentarer

 • Hej Anna,
  Till Idefjorden och Singlefjorden har Kustzonsmodellen belastning från både den norska och den svenska sidan. Dessutom modelleras vattenförekomsten Halden, Skjebergkilen och Norges del av N n Bohusläns skärgårds kustvatten, även om data i Vattenwebb bara är nedladdningsbar för de svenska vattenförekomsterna.

  Detta gör vi för att modellen, via flödet mellan vattenförekomster, ska få med belastningen från de stora avrinningsområdena i Norge (t.ex. Glomma) som belastar dessa områden och i förlängningen våra angränsande svenska kustvattenförekomster.

  Med vänliga hälsningar,
  Sofie Schöld
  Sofie Modellexpert kustvatten
 • Hej Sofie
  När jag tittar i källfördelningen från modelldata och jämför det med input från punktkällor jag fått från Norge - ex ARV Remmendalen som släpper ut ca 140 ton kväve per år! direkt till Idefjorden, så ser jag inte att reningsverk/direktutsläpp finns med i vattenwebb. Är det verkligen så att denna eller andra punktkällor finns med i modellen?
  vänlig hälsning/Anna
 • Hej igen,
  Vi har bara tillgång till information om punktkällor i Sverige. Till Kustzonsmodellen och S-HYPE sammanställs information om punktutsläpp från Pollution Load Compilation (PLC6 i dagsläget) som sammanställs av SMED baserat på data från Svenska Miljörapporteringsportalen.

  När det gäller avrinningen från land som modelleras med den hydrologiska modellen S-HYPE så justeras belastningen från Norge med hjälp av mätdata i avrinningsområdens mynningar. Det innebär att belastningen stämmer ganska bra men att källfördelningen däremot inte gör det. När det saknas information om punktkällor kan t.ex. kategorin "Övrigt" skruvas upp för att totalbelastningen ska stämma överens med mätningar i området.

  Om det i detta fall rör sig om ett avloppsreningsverk som har ett direktutsläpp i kustvattenförekomsten och således bör beräknas med Kustzonsmodellen, så finns belastningen inte med eftersom vi enbart har punktkällor från PLC6. Har du möjligen koordinater för avloppsreningsverket så att jag kan se var det ligger, eller ännu bättre, en sammanställd fil med norsk utsläppsinformation som är fri att dela och använda?

  Vänliga hälsningar,
  Sofie
  Sofie Modellexpert kustvatten
 • Hej Sofie
  jag har fått underlag från flera stora utsläpp från Norge - kan jag skicka dom till dig via mail?
  Hälsningar/Anna
 • Hej,
  Så bra, jag kontaktar dig via e-post.
  Hälsningar Sofie
  Sofie Modellexpert kustvatten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.