Källfördelning

När jag laddar hem data per område (eller flera subid samtidigt)  ser jag att det för vissa källor är högre bakgrundsbelastning än total belastning . Gäller tex för fosfor och skog, fosfor och övrigt, både kväve och fosfor för myr. Verkar vara rätt genomgående men tittar nu på subid 5556 (Trosaåns mynning).
Är det bara omkastat mellan bakgrund och totalt?
Med vänlig hälsning Jakob

Kommentarer

 • Hej Jakob!
  När man beräknar bakgrundbelastningen så görs olika förändringar av den ursprungliga modellen, se info på denna webbsida. Förutom att punktutsläpp nollställs så förändras även markanvändningen. Bland annat omvandlas urbana områden med hårdgjorda ytor till övrig mark. Därför ökar ibland belastningen från öppen mark i bakgrundbelastningen.
  Niclas Hydrolog
 • Hej igen!
  Ett tillägg till ovan svar kommer här:

  Övrig mark i bakgrundsberäkningarna innefattar dels det som i normalberäkningen var ”övrig mark” dels de urbana klasserna som har omklassificerats. Det medför att bakgrundsbelastningen i vissa fall kan bli högre än normalbelastningen. För skog och myr så kan ibland bakgrundsbelastningen vara större om man tittar på Totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW). Skillnaden i bruttobelastning skiljer sig inte så mycket för dessa markklasser mellan normal- och bakgrundsmodellen. Däremot kan den relativa avskiljningen av näringsämnen (retentionen) i sjöar och vattendrag vara mindre i bakgrundsmodellen på grund av minskade fosforhalter i ytvattnet, vilket kan leda till att bakgrunden ibland blir något högre för enskilda markanvändningar.
  Niclas Hydrolog
 • Tack för svar! För skog tänkte jag att högre bakgrundsbelastning kanske berodde på att skogsbruk för bort fosfor från marken. Men det är inte förklaringen alltså?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.