Till senaste kommentaren

Källfördelning, posten Sjö&vattendrag

Hej. Jag jobbar med Göta älv vid Lilla Edet (daro 3854) och sammanställer källfördelningen av kväve. Jag ser att posten Sjö&vattendrag utgör en väldigt stor källa i det här fallet. Därför vill jag fråga vad som orsakar de stora utflödena av kväve från sjö&vattendrag.
Är det kvävefixering och kvävedeposition på Vänern i detta fall? Eller är det avrinningsområden uppströms Vänern som inte syns i de övriga posterna?

Hälsningar Annica
Annica Gammeltoft

Kommentarer

 • Hej och ursäkta sent svar!!
  Posten ”sjö och vattendrag” innehåller all direkt deposition på vattenytor i avrinningsområdet. I avrinningsområdet ingår allt uppströms valt daro, dvs både Vänern och övriga sjöar längre uppströms om man utgår från Lilla Edet. Man kan se storleken på den totala vattenytan i informationen om markanvändning i excelbladets första flik.

  Sedan förra veckan (vecka 10) finns en ny version på Vattenwebb. Resultatet är nu baserat på belastningsdata som tagits fram för rapporteringen till Helcom PLC8.

  Läs mer här:
  https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/indata-for-punktkallor-i-vattenwebb-1.22746

  Vänliga hälsningar
  Maud Hydrolog

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.